АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

       Відповідно до наказу Державної служби якості освіти України від 17 квітня 2024 року № 01-10/137 у ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» розпочала роботу експертна група з акредитації освітньо-професійної програми Облік і оподаткування зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування».
       У період з 23 по 25 квітня експертна група у складі Нелі Чорної, голови експертної групи, професора кафедри бізнес-аналітики та інноваційного інжинірингу Західноукраїнського національного університету, доктора економічних наук; Олексія Запари, завідувача навчально-виробничої практики, викладача циклової комісії економіко-математичних дисциплін і менеджменту фахового коледжу «Універсум» Київського столичного університету імені Бориса Грінченка; Вікторії Черевко, головного спеціаліста відділу моніторингу, сертифікації та взаємодії з органами місцевого самоврядування управління Державної служби якості освіти у Чернігівській області, провела ряд онлайн-зустрічей з адміністрацією коледжу, робочою групою ОПП Облік і оподаткування, педагогічними працівниками, які залучені до викладання дисциплін спеціальності 071 «Облік і оподаткування», здобувачами освіти, представниками студентського самоврядування та роботодавцями.
       1 травня з метою ознайомлення із закладом освіти до коледжу завітала Тетяна Маханькова, начальник управління Державної служби якості освіти в Чернігівській області та Вікторія Черевко, член експертної групи.
       Під час зустрічі директор коледжу Олена Литовченко ознайомила гостей зі структурою, кадровим забезпеченням та основними напрямками діяльності закладу освіти.

       Протягом 1-3 травня Вікторією Черевко було здійснено перевірку методичного забезпечення ОПП Облік і оподаткування та нормативної документації, проведено огляд матеріально-технічної бази та соціальної інфраструктури коледжу.
       За результатами проведеної роботи експертною комісією будуть сформовані та надані Державній службі якості освіти висновки для прийняття подальшого рішення щодо результатів акредитації ОПП Облік і оподаткування.

 
Тетяна Романенко,
голова групи забезпечення

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: nfk_nubip_vstup@ukr.net

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

 

111 111 111 111 111 111