Виховна робота

 
 
Плани виховної роботи
 
 
Виховання молоді – це виховання
майбутнього. Хто рухається вперед
у науках, але відстає у моральності,
той більше йде назад, ніж уперед.
                                     Арістотель

Виховна робота є невід’ємною складовою освітнього процесу ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж».

В основу діяльності колективу коледжу з виховання студентів покладені нормативні документи, що стосуються студентського життя та виховної роботи, а саме: Загальна декларація прав людини, Конституція України, Укази Президента України, Закони України "Про вищу освіту", "Про фахову передвищу освіту", Концепція національно-патріотичного виховання молоді тощо.

Метою виховної діяльності в коледжі є надання майбутнім фахівцям основоположних цінностей, ідей і переконань стосовно української  державності та національної ідеї, формування активної громадської і особистої позиції молоді у становленні міцної і авторитетної держави, духовно збагаченої, інтелектуально розвиненої і активної особистості, сформованої як громадянин, патріот, висококваліфікований фахівець і сім’янин.

Основними  формами виховної  роботи зі студентами коледжу є:

 • виховання  під час навчальних занять та виховних заходів;
 • позаурочна та індивідуальна робота;
 • заняття в спортивних секціях, творчих  колективах, клубах за інтересами;
 • участь у підготовці та проведенні конкурсів, свят, тематичних вечорів;
 • участь в роботі студентського самоврядування;
 • виховна робота в гуртожитках.

Виховання студентської молоді здійснюється за такими напрямами:

 • національно-патріотичне виховання;
 • адаптація студентів нового набору;
 • інтелектуально-духовне виховання;
 • превентивне та правове виховання;
 • морально-етичне виховання;
 • екологічне виховання;
 • художньо-естетичне виховання;
 • трудове виховання;
 • сімейно-родинне виховання;
 • профорієнтаційне виховання;
 • фізично-оздоровче виховання.

Основні завдання виховної роботи:

 • забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей;
 • виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки - Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь;
 • сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу;
 • формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;
 • формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації;
 • відновлення і вшанування національної пам’яті;
 • ствердження принципів загальнолюдської моралі – правди, справедливості, милосердя, патріотизму, доброти тощо;
 • формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадського та конституційного обов’язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби;
 • відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді;
 • забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона і зміцнення її фізичного, психологічного та духовного здоров’я;
 • виховання у студентів бережливого економного  ставлення до державного майна;
 • забезпечення високої  художньо-естетичної культури, розвиток естетичних потреб та почуттів;
 • сприяння формуванню екологічної культури, розуміння необхідності гармонії та відносин із природою;
 • забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами;
 • формування у студентів потреби вести здоровий спосіб життя, позбуватися шкідливих звичок.

Поряд з освітнім процесом, виховання студентів відбувається й в позанавчальний час, через гуртки художньої самодіяльності, студентські  наукові гуртки, бібліотеку, спортивний клуб, органи студентського самоврядування. Особливістю цього напряму виховної роботи є його планомірний і змістовний характер організації виховних заходів. Саме через них розвивається духовність, художньо-естетична культура, реалізуються творчі можливості студентів.

Національне виховання студентів починається з виховання у них поваги до державних символів України, адже ці символи – це історичне надбання українського народу.

Невід’ємною частиною національно-громадянського виховання стало відзначення національних і державних свят – Дня Незалежності, Дня Конституції, Дня Державного Прапору України, Дня Соборності України,  Шевченківських днів тощо. Усвідомленню свого громадянського обов’язку, виробленню ідеалу служіння народові сприяє вивчення героїчних сторінок історії українського народу.

Національну свідомість та громадянську позицію молоді необхідно формувати на прикладах героїчних людей, які ставали на захист рідної землі в скрутний час. Ми свято шануємо пам'ять про героїв-земляків, які загинули у Другій світовій війні,  Героїв Небесної Сотні, воїнів, загиблих в АТО.
З метою посилення патріотичного виховання  виготовлено комплекс стендів «Моя країна – Україна», де увіковічена пам'ять героїв Небесної Сотні та співробітників і студентів коледжу – учасників бойових дій на сході України. Незабутніми є зустрічі з учасниками бойових дій на Сході України, які стають справжніми уроками мужності й патріотизму та вселяють в серця молоді віру в те, що народ, який має у своїй історії таких відданих борців за волю Вітчизни, гідний бути господарем на своїй землі.

Не менш важливим у становленні національної свідомості молодої людини є виховання любові та поваги до рідної мови. Мова – оберіг духовності. Вона єднає родину, народ, державу. З цією метою в коледжі проводяться тематичні вечори «Мово рідна, слово рідне…», «Відкрий нам, рідна мово, свої скарбниці золоті», вечір української поезії,  традиційно проводиться тиждень української мови. Вічно живим оберегом українських традицій була українська сім´я, передусім селянська, де свято дотримувались моральних заповітів предків, звичаїв та традицій. Тому у своїй роботі класні керівники груп приділяють велику увагу вивченню студентами свого родоводу, створенню свого генеалогічного дерева.

Важливою складовою системи виховної роботи є формування правової культури  молодої людини. У коледжі діє Комісія з профілактики правопорушень, основним завданням якої є запобігання протиправним вчинкам, пропаганда здорового способу життя. З цією метою налагоджено роботу правового лекторію, проводяться бесіди, диспути на правову тематику, зустрічі з працівниками правоохоронних органів, декада правових знань.

Неабияке значення для майбутнього фахівця сфери АПК має екологічне виховання, завданням якого  є виховання любові до природи, необхідності бережливого ставлення до неї. Ефективними в цьому плані є лекції, бесіди, конкурс на краще озеленення території, екскурсії, День довкілля, залучаємо студентів до участі в природоохоронних акціях, проводимо виховні  години «Екологія і моральність», «Стан навколишнього середовища», «Чорнобиль – біль і трагедія України», «Живи, Земле». 
Велика увага приділяється розвитку творчості студентів. Щороку в коледжі проводиться фестиваль студентської творчості, присвячений Дню студента «Вдалий старт». Це справжнє свято краси, молодості, розуму, дотепності, а ще – гарна нагода для кожного студента заявити про свої здібності.

Ми прагнемо до гармонійного поєднання виховної роботи з процесом навчання молоді, опануванням основами наук, багатством національної і світової культури.
Педагогічний колектив володіє багатим досвідом виховної роботи. У коледжі успішно застосовуються найрізноманітніші форми виховних заходів: тематичні виховні години, диспути, бесіди, усні журнали пізнавально-розважальні вечори, конкурси фахової майстерності, концерти, зустрічі, спортивні змагання, заняття в гуртках. 

У тісній співпраці з суб’єктами виховної роботи працює профспілковий комітет. Значна частина напрямів його роботи спрямована на проведення виховної роботи, вирішення соціальних та побутових питань студентської молоді.

Виховний процес у коледжі  здійснюється, як правило, за активної участі самих студентів. Самоврядна форма управління студентським життям на рівні академічної групи, відділення, коледжу, гуртожитку добре зарекомендувала себе у студентському  середовищі завдяки демократичності у вирішенні багатьох питань: навчання, побуту, дозвілля, харчування студентів, підтримання громадського порядку тощо. Студентська рада коледжу неодноразово проводила збір коштів для підтримки воїнів АТО, дітей-сиріт. Студенти коледжу беруть активну участь в озелененні території та підтриманні її в належному стані, проведено ряд тематичних вечорів. Така участь студентів у житті коледжу розвиває їх ініціативу, вчить їх самостійно приймати рішення, брати на себе відповідальність, що є дуже важливим для майбутніх фахівців.

Щороку студентська рада коледжу активно допомагає у підготовці та проведенні конкурсу «Студент року»; виставок-ярмарок «Барви осені», «Великодній кошик», «Його величність, Ніжинський огірок». 

З метою координації роботи класних керівників груп, вивчення та поширення кращого досвіду виховної роботи у коледжі працює методичне об’єднання – рада класних керівників академічних груп. На її  засіданнях проводяться педагогічні читання, куратори обмінюються досвідом роботи з групою, аналізують відкриті виховні заходи, обговорюють методичні матеріали для забезпечення виховної роботи, а кращі матеріали рекомендують для участі у виставці технічної творчості  в НМЦ «Агроосвіта».

Виховна робота у гуртожитку спрямована на те, щоб тут панував затишок та довірлива атмосфера, щоб гуртожиток став для студентів другою домівкою. Вихователь та комендант дбають про формування здорового морально-психологічного клімату, організовують проведення засідань студентської ради гуртожитку, постійно проводять індивідуальну роботу із студентами, тісно співпрацюють з їх батьками, особливу увагу приділяють студентам, які потребують підвищеної педагогічної уваги.

Наш колектив наполегливо працює над тим, щоб сучасні та наступні покоління молоді на основі набутих глибоких фахових знань, помножених на високу моральність,  ставали мудрими господарями на рідній землі та ніколи не втрачали віру у велике майбутнє всієї України. 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: natims@i.ua

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

 
 

111 111 111 111 111