Виховна робота

 
 
Плани виховної роботи
 
 
Виховання молоді – це виховання
майбутнього. Хто рухається вперед
у науках, але відстає у моральності,
той більше йде назад, ніж уперед.
                                     Арістотель
 
       Виховна робота є невід’ємною складовою освітнього процесу Відокремленого структурного підрозділу «Ніжинський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України».
      Пріоритетним напрямом в організації виховного процесу в коледжі є індивідуальний підхід до виховання кожного студента, стимулювання саморозвитку й самовиховання, духовного пошуку, створення виховного середовища, залучення студентів до здобутків духовної та моральної культури нації, формування патріотів,  гідних громадян України. Увесь спектр виховної роботи, яка проводиться в  коледжі, представлений у комплексному плані з виховної роботи та плані заходів з національно-патріотичного виховання Відокремленого структурного підрозділу «Ніжинський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України».
       Метою виховної діяльності в коледжі є надання майбутнім фахівцям основоположних цінностей, ідей і переконань стосовно української  державності та національної ідеї, формування активної громадської і особистої позиції молоді у становленні міцної і авторитетної держави, духовно збагаченої, інтелектуально розвиненої і активної особистості, сформованої як громадянин, патріот, висококваліфікований фахівець і сім’янин.
        Основними  формами виховної  роботи зі студентами коледжу є:
 • виховання  під час навчальних занять та виховних заходів;
 • позаурочна та індивідуальна робота;
 • заняття в спортивних секціях, творчих  колективах, клубах за інтересами;
 • участь у підготовці та проведенні конкурсів, свят, тематичних вечорів;
 • участь в роботі студентського самоврядування;
 • виховна робота в гуртожитку.
         Виховання студентської молоді здійснюється за такими напрямами:
 • національно-патріотичне виховання;
 • адаптація студентів нового набору;
 • інтелектуально-духовне виховання;
 • превентивне та правове виховання;
 • морально-етичне виховання;
 • екологічне виховання;
 • художньо-естетичне виховання;
 • трудове виховання;
 • сімейно-родинне виховання;
 • профорієнтаційне виховання;
 • фізично-оздоровче виховання.
      Виховний процес у коледжі  здійснюється за активної участі самих студентів. Самоврядна форма управління студентським життям на рівні академічної групи, відділення, коледжу, гуртожитку добре зарекомендувала себе у студентському  середовищі завдяки демократичності у вирішенні багатьох питань: навчання, побуту, дозвілля, харчування студентів, підтримання громадського порядку тощо.

        З метою координації роботи класних керівників груп, вивчення та поширення кращого досвіду виховної роботи у коледжі працює методичне об’єднання – рада класних керівників академічних груп. На її  засіданнях проводяться педагогічні читання, куратори обмінюються досвідом роботи з групою, аналізують відкриті виховні заходи, обговорюють методичні матеріали для забезпечення виховної роботи.

      Виховна робота у гуртожитку спрямована на те, щоб у ньому панував затишок та довірлива атмосфера, щоб гуртожиток став для студентів другою домівкою. Вихователь та завідувач гуртожитку дбають про формування здорового морально-психологічного клімату, постійно проводять індивідуальну роботу із студентами, тісно співпрацюють з їх батьками, особливу увагу приділяють студентам, які потребують підвищеної педагогічної уваги.

       Наш колектив наполегливо працює над тим, щоб сучасні та наступні покоління молоді на основі набутих глибоких фахових знань, помножених на високу моральність,  ставали мудрими господарями на рідній землі та ніколи не втрачали віру у велике майбутнє всієї України. 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: nfk_nubip_vstup@ukr.net

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

 

111 111 111 111 111 111