Визначення індексів УДК та авторскького знака

       Відповідно до Державного стандарту України (ДСТУ 4861:2007 "Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості") вихідні відомості кожного видання повинні містити шифр зберігання видання.
      Шифр зберігання складається з класифікаційних індексів Універсальної десяткової класифікації (УДК)  та авторського знака. Шифр зберігання розміщується у верхньому лівому куті звороту титульного аркуша видання у такій послідовності:
      Авторський знак подають під першою цифрою індексу УДК.
      Складові шифру визначаються за відповідними таблицями:
  • індекс УДК визначають за україномовними виданнями таблиць УДК, підготовку і випуск яких здійснює Книжкова палата України;
  • авторський знак визначають за виданням "Авторські таблиці (двозначні)" Хавкіної Л. В.
      Індекс УДК визначають за темою (змістом) видання. Їхнє основне завдання — максимально точно відобразити зміст видання та забезпечити в подальшому його швидкий та легкий пошук не лише в Україні, а й у світі (але лише за умови, що індекс визначено правильно).
      Індексування документів за УДК здійснюється в межах спеціально розроблених принципів, положень і правил — на основі методики індексування.
 
      Скорочені таблиці УДК онлайн знаходяться за посиланням: http://www.ukrbook.net/UDC/UDC_skoroch_table.html
 
       Авторський знак — це умовне позначення прізвища автора або першого слова заголовка видання (залежно від відомостей, розміщених на титульному аркуші). Авторський знак складається з однієї літери та двох цифр. Літера — перша з імені автора чи заголовка. Дві цифри визначаються залежно від послідовності декількох перших літер прізвища чи заголовка видання. За заголовком авторський знак визначається тоді, коли  авторами книги є більш ніж три людини, або авторів немає.    Авторський знак призначений для полегшення і прискорення розміщення за алфавітом видань на полицях і карток в каталогах бібліотек.
       У 1916 році його ввела відомий фахівець бібліотечної справи Любов Хавкіна. 
       В Україні авторський знак визначають за виданням "Авторські таблиці (двозначні). Для російської і української мов" Л. Б. Хавкіної.
Правила написання авторського знака.
       Основні правила складання: 
  • літера відокремлюється від чисел пропуском - А 11; 
  • після літер, які написанням схожі на числа (З, І, О, Ч), додатково ставиться дефіс задля уникнення помилкового прийняття авторського знаку за тризначне число - О-463, З-172, Ч-985;
  • у випадку подвійного прізвища авторський знак, дається за його першою частиною;
  • якщо заголовком книги є ім’я, по батькові і прізвище особи, авторський знак, як виняток, дається не за першим складом заголовка, а за прізвищем цієї особи;
  • якщо заголовок книги починається з прийменника, авторський знак, дається за цим прийменником;
  • якщо першим словом заголовка є числівник, надрукований римськими чи арабськими цифрами, авторський знак, дається за його буквеним написанням (наприклад, VIII в авторському знаку – це Восьмий);
  • на твори, описані в каталозі бібліотеки під найменуванням колективів (відомств, установ, наукових інститутів, товариств і т. д.), авторський знак визначається за першим словом найменування колективу;
  • дублетні примірники документа одержують однаковий авторський знак.
       Двозначні авторські таблиці (для російської та української мов)  за посиланням: https://www.pdatu.edu.ua/images/struktura/biblioteka/avtorsky-znak.pdf
 
       Бібліотека коледжу надає послуги з визначення індексів УДК та авторського знака для підручників, навчальних та методичних посібників, наукових видань викладачів коледжу.
 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: nfk_nubip_vstup@ukr.net

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

 

111 111 111 111 111 111