ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ, ЛОГІСТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
 
 
 
 
ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ ТА ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ
 
Спеціальність 208 Агроінженерія
Теплотехніка 
Наноматеріали  і технології
Надійність техніки
ЗД моделювання
Машини та обладнання для біотехнологій
Гідро-, пневмоприводи новітньої сільськогосподарської техніки
Основи технічної діагностики техніки
Механіко-технічні властивості сільськогосподарських матеріалів
Прецизійні технології рослинництва
Сучасні логістичні інформаційні технології
Інтелектуальні машини та обладнання для тваринництва
Адаптивні системи машиновикористання у рослинництві
Біомеханіка
Smart будівлі
Технології віртуальної реальності
Матеріали майбутнього
Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу в АПК
Економіка сільського господарства і організація агроенергосервісу
Правила дорожнього руху
Будова,  експлуатація та  основи керування автомобілем і БДР
Електромеханотроніка
Енергоощадність та альтернативні джерела енергії
Силові перетворювачі енергії
Цифрові інформаційні технології в електроенергетичних системах
Автономні електростанції
Перехідні процеси в електромеханічних системах
Діагностування електроенергетичного обладнання
Експертні системи прийняття рішень в енергетиці
Спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Енерго- та ресурсозберігаючі технології  
Електротехнічні технології в АПК
Технологія виробництва, зберігання та переробки с.г. продукції
Комп'ютерна графіка
Сервісне обслуговування комп’ютерного, мережевого обладнання та серверних систем
Електричні машини
Основи САПР
Психологія
Логіка
Хмарні технології та глобальні бази даних
Роботизовані комплекси промислових виробництв
Особливості біотехнічних об'єктів аграрного виробництва

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: nfk_nubip_vstup@ukr.net

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

 

111 111 111 111 111 111