ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ, ЛОГІСТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»
Соціологія         
Аналітика з R
Основи аналізу та візуалізації даних
Система штучного інтелекту
Технології BlokChain
Інтелектуальний аналіз даних
Основи машинного навчання
Системи штучного інтелекту в задачах захисту інформації
КВП з основами метрології
Типові технологічні об’єкти с.-г виробництва
Сучасні засоби менеджменту програмних проєктів
Засоби мультимедіа в інформаційних технологіях
Спеціальність  275 «Транспортні технології
(автомобільний транспорт»)
Професійна етика і культура водіння
Основи діловодства
Технічне обслуговування ТЗ
Транспортно-складська логістика
Транспортні технології в АПК
Взаємодія видів транспорту
Транспортні споруди на автомобільному транспорті
Автомобільні дороги та інфраструктура
Інформаційні технології в логістичній діяльності
Проведення досліджень транспортних систем і основи статистики
Основи теорій систем і управління
Основи європейських стандартів на автомобільному транспорті
Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
Облік і оподаткування діяльності міжнародних компаній
Облік і оподаткування суб’єктів малого бізнесу
Оподаткування суб’єктів господарювання і фізичних осіб
Аналіз ринку
Нормування, організація і оплата праці
Споживче кредитування 
Маркетинг/ менеджмент
Технологія виробництва  с.г. продукції / технологія галузі
Облік в галузях економіки / облік на підприємствах малого бізнесу
Планування і організація діяльності підприємства / підприємницька діяльність
Діловодство / документаційне забезпечення управління
Вступ до спеціальності (технології ) / фахова спрямованість
 
ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ ТА ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ
Спеціальність 208 Агроінженерія
Теплотехніка 
Наноматеріали  і технології
Надійність техніки
ЗД моделювання
Машини та обладнання для біотехнологій
Гідро-, пневмоприводи новітньої сільськогосподарської техніки
Основи технічної діагностики техніки
Механіко-технічні властивості сільськогосподарських матеріалів
Прецизійні технології рослинництва
Сучасні логістичні інформаційні технології
Інтелектуальні машини та обладнання для тваринництва
Адаптивні системи машиновикористання у рослинництві
Біомеханіка
Smart будівлі
Технології віртуальної реальності
Матеріали майбутнього
Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу в АПК
Економіка сільського господарства і організація агроенергосервісу
Правила дорожнього руху
Будова,  експлуатація та  основи керування автомобілем і БДР
Електромеханотроніка
Енергоощадність та альтернативні джерела енергії
Силові перетворювачі енергії
Цифрові інформаційні технології в електроенергетичних системах
Автономні електростанції
Перехідні процеси в електромеханічних системах
Діагностування електроенергетичного обладнання
Експертні системи прийняття рішень в енергетиці
Спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Енерго- та ресурсозберігаючі технології  
Електротехнічні технології в АПК
Технологія виробництва, зберігання та переробки с.г. продукції
Комп'ютерна графіка
Сервісне обслуговування комп’ютерного, мережевого обладнання та серверних систем
Електричні машини
Основи САПР
Психологія
Логіка
Хмарні технології та глобальні бази даних
Роботизовані комплекси промислових виробництв
Особливості біотехнічних об'єктів аграрного виробництва

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: nfk_nubip_vstup@ukr.net

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

 
 

111 111 111 111 111