Циклова комісія з обслуговування та ремонту електротехнічних установок і систем автоматизації АПВ

Завідувач кафедри Литвинов Олег Іванович
 

Голова циклової комісії
Соломко Наталія Олександрівна

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач дисципліни “Електропривод сільськогосподарських машин” 

Тел.: (04631) 7-51-34

Електронна пошта: natims@i.ua

 


СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Штатні викладачі:
Викладачі-сумісники:
  • Давиденко Т.С., викладач дисципліни “Теорія автоматичного регулювання та автоматичні регулятори” (спеціаліст).

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Циклова комісія з обслуговування та ремонту електротехнічних установок і систем автоматизації в АПВ є випусковою, вона забезпечує викладання фахових дисциплін спеціальностей 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" та 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"​.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

  • забезпечення виконання навчальних планів і програм дисциплін циклу професійної та практичної підготовки з даних спеціальностей;
  • створення комплексів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін та практик;
  • забезпечення дисциплін, що викладаються відповідним матеріально-технічним обладнанням згідно з вимогами, навчально-методичною літературою та електронними навчальними ресурсами;
  • підготовка, розгляд і обговорення екзаменаційних матеріалів для проведення семестрових екзаменів, тематики та змісту курсових робіт, дипломного проектування;
  • організація захисту дипломних проектів;
  • керівництво науковою роботою студентів та організація роботи гуртків технічної творчості;
  • участь у науково-практичних конференціях, семінарах;
  • проведення профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

   

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: natims@i.ua

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

 
 

111 111 111 111 111