Циклова комісія з обслуговування та ремонту електротехнічних установок і систем автоматизації АПВ

Завідувач кафедри Литвинов Олег Іванович
 

Голова циклової комісії
Соломко Наталія Олександрівна

спеціаліст вищої категорії, викладач дисципліни "Електричне освітлення та опромінення"

Тел.: (04631) 7-51-34

Електронна пошта: natims@i.ua

 


СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Штатні викладачі:
Викладачі-сумісники:
 • Бесараб Ганна Олегівна, викладач дисципліни "Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології";​
 • Гескін Дмитро В'ячеславович​, викладач дисципліни "Основи теплотехніки і гідравліки";​
 • Івановський Андрій Володимирович​, викладач дисципліни "Теоретичні основи електротехніки";.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Циклова комісія з обслуговування та ремонту електротехнічних установок і систем автоматизації в АПВ є випусковою, вона забезпечує викладання фахових дисциплін спеціальностей 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" та 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"​.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

 • забезпечення виконання навчальних планів і програм дисциплін циклу професійної та практичної підготовки з даних спеціальностей;
 • створення комплексів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін та практик;
 • забезпечення дисциплін, що викладаються відповідним матеріально-технічним обладнанням згідно з вимогами, навчально-методичною літературою та електронними навчальними ресурсами;
 • підготовка, розгляд і обговорення екзаменаційних матеріалів для проведення семестрових екзаменів, тематики та змісту курсових робіт, дипломного проектування;
 • організація захисту дипломних проектів;
 • керівництво науковою роботою студентів та організація роботи гуртків технічної творчості;
 • участь у науково-практичних конференціях, семінарах;
 • проведення профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

   

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: natims@i.ua

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

111111