Бібліотека

Бібліотека коледжу
 
Адреса: Україна, 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 10
Eлектронна пошта:  librarynatk@i.ua
 
Скальницька Ірина  Валентинівна,
бібліотекар І категорії
 
        Бібліотека є навчальним, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом навчального закладу, який з дня утворення коледжу очолює бібліотекар І категорії Скальницька І.В.
Нині фонд бібліотеки становить понад 37 тис. примірників художньої, навчальної, науково-популярної та періодичної літератури.
       Загальна площа бібліотеки складає 375,6 м2. (Для зберігання фондів відведено 166,2 м2, для обслуговування користувачів – 36,1 м2)/
       До послуг користувачів функціонує читальний зал, розрахований на 100 місць, та комп’ютери з доступом до мережі Інтернет. У відкритому доступі знаходиться фахова література українською, російською та англійською мовами, а також періодична література.

        Довідково-бібліографічне обслуговування користувачів забезпечується за допомогою сукупності традиційних та електронних довідкових і бібліографічних видань, бібліотечних каталогів і картотек.

        Для автоматизації технологічних бібліотечних процесів застосовується багатофункціональна система автоматизації бібліотек «ІРБІС32», яка поєднує усі технологічні етапи опрацювання документів і є комплексом автоматизованих робочих місць. Складовою частиною довідково-пошукового апарату і основним компонентом системи автоматизації бібліотеки є електронний каталог. Він розкриває зміст фондів друкованих, аудіовізуальних, електронних документів, служить для забезпечення вільного доступу до інформаційних ресурсів і реалізації багатоаспектного оперативного інформаційного пошуку, сприяє підвищенню якості інформаційного обслуговування користувачів, тобто визначає функціональні можливості інформаційно-пошукової системи бібліотеки. 

       Окрім паперових носіїв, бібліотека має електронний репозитарій, створений на платформі Moodl, для користування в локальній мережі коледжу. А це більше 500 електронних документів.
        У сучасних умовах робота  бібліотек  значною мірою залежить від домінуючих у суспільстві базових цінностей, які впливають на вибір основних функцій, форм і методів масової бібліотечної роботи. Саме життя вимагає від бібліотекарів якісно нового підходу до організації масової роботи, але незмінним має залишатися прагнення до формування в суспільстві справжніх ціннісних орієнтирів.

       Обираючи форми і методи масової роботи, перевага надається тим, які дозволяють найбільш повно реалізувати інформаційну, комунікаційну, освітню, розвиваючу, естетичну та інші функції. Бібліотечні заходи (усні журнали, слайд-лекції, бесіди, дні циклових комісій, дні інформації, круглі столи, майстер-класи, екскурсії тощо) служать засобами популяризації книги, розкриття змісту бібліотечного фонду, збагачення духовного світу людини, розвитку його творчих здібностей і комунікативних можливостей. 

       Представники бібліотеки коледжу є постійними учасниками засідань Обласного методичного об’єднання, всеукраїнських бібліотечних семінарів та конкурсів. У 2018 році бібліотекар коледжу Ірина Скальницька отримала диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі серед аграрних закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації «Кращий бібліотекар 2018 року».

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: natims@i.ua

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

111111