Відділення економіки, логістики та інформаційних систем

Завідувач відділення
 

Завідувач відділення  

Романенко Тетяна Василівна

 

Тел.: (04631) 7-51-34

Електронна пошта: natims@i.ua

 

ЦИКЛОВІ КОМІСІЇ ВІДДІЛЕННЯ

 
 
275.03 «Транспортні технології»
Освітньо-кваліфікаційний рівень "Молодший спеціаліст"
Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр»
Ліцензований обсяг – 30 осіб
Термін навчання (денна форма навчання):
на базі базової загальної середньої освіти – 4 роки
- на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки
- на базі ОКР «кваліфікований робітник» – 2 роки
 
123 «Комп'ютерна інженерія»
Освітньо-кваліфікаційний рівень "Молодший спеціаліст"
Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр»
Ліцензований обсяг – 30 осіб
Термін навчання (денна форма навчання):
- на базі базової загальної середньої освіти – 4 роки
- на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки
- на базі ОКР «кваліфікований робітник» – 3 роки
 
071 «Облік і оподаткування»
Освітньо-кваліфікаційний рівень "Молодший спеціаліст"
Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр»
Ліцензований обсяг – 40 осіб
Термін навчання (денна форма навчання):
- на базі базової загальної середньої освіти – 3 роки
- на базі повної загальної середньої освіти – 2 роки
- на базі ОКР «кваліфікований робітник» – 2 роки

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: natims@i.ua

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

 
 

111 111 111 111 111