Циклова комісія з комп’ютерної інженерії

Голова циклової комісісії Якубінська Лідія Григорівна
 

Голова циклової комісії
Калініченко Анна Олександрівна

спеціаліст вищої категорії, старший викладач, викладач дисципліни "Операційні стистеми"

Тел.: (04631) 7-51-34

Електронна пошта: kalin.ann23@gmail.com

 


СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Штатні викладачі:
 •  
 • Іванов Євгеній Костянтиновичвикладач дисципліни "Комп’ютерна графіка" (спеціаліст І категорії);
 • Кочур Дмитро Олегович, викладач дисципліни “Комп’ютерні мережі” (спеціаліст II категорії);
 • Кулик Оксана Анатоліївна, викладач дисципліни "Інформатика" (спеціаліст вищої категорії, викладач-методист);
 • Ландик Олександр Григорович, викладач дисципліни "Основи програмування та програмне забезпечення" (спеціаліст вищої категорії, викладач-методист);
 • Литовченко Тарас Олексійович, керівник дипломних проектів (спеціаліст);
 • Орел Ольга Володимирівна, викладач дисципліни “Архітектура комп’ютерів” (к.пед.н., спеціаліст вищої категорії).
Викладачі-сумісники:
 • Бадьоріна Любов Миколаївна, викладач дисципліни «Основи програмної інженерії»​ (д.т.н., спеціаліст вищої категорії)

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

       Персональні комп’ютери, провідний та безпровідний Інтернет, вебсервери, мобільні телефони посіли в повсякденному побуті сучасної людини чільне місце. Комп’ютерна техніка та програмне забезпечення розвиваються мегастрімкими темпами. Сучасний світ важко уявити без фахівців, що вміють проєктувати, будувати, налагоджувати, адмініструвати комп’ютерні мережі та системи, розробляти вебсайти, програмні та мобільні додатки, бази даних, здійснювати ефективний та надійний захист інформації та й просто обладнають робоче місце працівника будь-якої галузі сучасною технікою та встановлять потрібні програмні додатки. Саме таких спеціалістів сфери інформаційних технологій готують на спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія».
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ
 • виконання освітньої програми підготовки фахового молодшого бакалавра зі спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія»;
 • вдосконалення професійної та педагогічної майстерності педагогічних працівників, що входять до складу комісії;
 • організація тренінгів для педагогічних працівників коледжу з вдосконалення використання ІКТ при викладанні дисциплін;
 • впровадження інноваційних технологій у навчальний процес;
 • організація підвищення кваліфікації та стажування викладачів циклової комісії;
 • оновлення електронних навчальних курсів даної спеціальності на платформі Moodle;
 • оновлення навчально-методичної літератури у тому числі в електронній бібліотеці, для забезпечення якісного викладання фахових дисциплін спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія»;
 • забезпечення організації та проведення практичного навчання (навчальні, виробничі технологічні та переддипломні практики), розширення бази практик, впровадження в освітній процес елементів дуального навчання;
 • керівництво науковою роботою студентів, організація участі студентів у науково-практичних конференціях, семінарах олімпіадах та конкурсах, у тому числі онлайн;
 • організація захисту студентами курсових та дипломних проєктів;
 • модернізація матеріально-технічної бази у тому числі комп’ютерної техніки, для забезпечення якісного викладання фахових дисциплін;
 • проведення профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників.
​      Стратегічною метою освітньої та науково-методичної діяльності циклової комісії є забезпечення теоретичної та практичної підготовки нової генерації фахівців у сфері інформаційних технологій, обчислювальної техніки, розробки і тестування програмного забезпечення, системного адміністрування, здатних працювати в умовах сучасного інформаційного суспільства.
Освітній процес у цикловій комісії здійснюють висококваліфіковані спеціалісти, які готують фахівців, що повністю відповідають вимогам сьогодення у галузі інформаційних технологій.
      Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія»: сучасні навчальні лабораторії для відпрацювання лабораторних робіт; електронна бібліотека; тематичні презентації лекційного та практичного матеріалу; навчальні кабінети, обладнанні сучасним технічним забезпеченням та мультимедійними засобами.      Дистанційне навчання здійснюється у форматі онлайн з використанням сервісу Zoom та власного навчально-інформаційного порталу, розміщеного на платформі MOODLE.
       Практичне навчання передбачає проходження студентами навчальних та виробничих практик.
       Навчальні практики, до яких відносяться практика з програмування, електрорадіомонтажна та практика з технічного обслуговування ЕОМ, проводяться на базі лабораторій та кабінетів коледжу під керівництвом  викладачів спеціальних дисциплін. Після завершення  навчальних практик студенти отримують необхідні знання та вміння для проходження виробничої та переддипломної практик, а також виконують курсові проєкти з дисциплін «Програмування», «Комп’ютерні мережі», «Економіка і планування виробництва». По завершенню свого навчання студенти під керівництвом викладачів виконують і захищають дипломні проєкти.
       Викладачі комісії постійно працюють над удосконаленням професійної майстерності, підвищують свою кваліфікацію: беруть активну участь у міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, міжвузівських фахових та методичних семінарах, відвідують фахові виставки, регулярно проводять відкриті навчальні заняття, майстер-класи та набувають досвіду на заняттях досвідчених викладачів.
       Показником якості навчання є студенти, які демонструють свою майстерність і високий рівень знань і навичок, приймаючи участь в олімпіадах та конкурсах, у тому числі онлайн. Успіхи здобувачів відзначені відповідними грамотами  і сертифікатами.
Значна увага приділяється позааудиторній  роботі: проведення тижня циклової комісії та щорічного конкурсу «Кращий за професією», тематичних і розважальних заходів, екскурсій на підприємства і виставки.
       Викладачі випускової комісії з комп’ютерної інженерії також є інструкторами Міжнародної Академії «Cisco Networking Academy», філія якої вже кілька років функціонує на базі коледжу. Це дає змогу нашим студентам отримувати сучасні технічні знання та сертифікати по закінченню проходження навчання в академії. Також студенти систематично беруть участь у міжнародних марафонах до дня безпечного Інтернету, Міжнародного дня кар'єри жінок у ІТ тощо. Інструктори регулярно проходять курси підвищення кваліфікації у Cisco Networking Academy.

ПЛАН РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ЗА ОПП КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

НАУКОВИЙ ГУРТОК ВІРТУАЛ

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: nfk_nubip_vstup@ukr.net

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

 

111 111 111 111 111 111