Циклова комісія з комп’ютерної інжннерії

Голова циклової комісісії Якубінська Лідія Григорівна
 

Голова циклової комісії
Калініченко Анна Олександрівна

спеціаліст першої категорії, викладач дисципліни "Операційні стистеми"

Тел.: (04631) 7-51-34

Електронна пошта: natims@i.ua

 


СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Штатні викладачі:
Викладачі-сумісники:
 • Бадьоріна Любов Миколаївна, викладач дисципліни «Основи програмної інженерії»​ (д.т.н., спеціаліст вищої категорії)

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Циклова комісія з комп'ютерної інженерії є випусковою цикловою комісією для спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія", створена у 2009 році у зв'язку з ліцензуванням даної спеціальності.

Головна пробема циклової комісії є прикладне застосування передових компютерних технологій, спрямованих на підготовку конкурентноспроможного, практикоорієнтованого спеціаліста нового покоління аграрного виробництва.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ
 • виконання освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю 123 "Комп'ютерна інженерія";
 • вдосконалення професійної та педагогічної майстерності педагогів, що входять до складу комісії;
 • забезпечення дисциплін, що викладаються, відповідним матеріально-технічним обладнанням згідно з вимогами, навчально-методичною літературою;
 • розробка електронних навчальних курсів даної спеціальності на платформі Moodle;
 • наповнення електронної бібліотеки матеріалами дисциплін спеціальності 5.05010201 «Комп'ютерна інженерія»;
 • використання інноваційних форм і методів навчання;
 • методичне забезпечення самостійної роботи студентів;
 • організація написання та захисту студентами курсових та дипломних проектів;
 • проведення профорієнтаційної роботи;
 • сприяння працевлаштуванню випускників.

       

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: natims@i.ua

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

 
 

111 111 111 111 111