Циклова комісія з експлуатації машин і обладнання та фундаментальних дисциплін

Завідувач кафедри Ікальчик Микола Іванович
 

Голова циклової комісії
Кириченко Олександр Миколайович

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист,
викладач дисципліни "Ремонт машин і обладнання"

Тел.: (04631) 7-51-34

Електронна пошта: kiri4enko@gmail.com

 


СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Штатні викладачі:
 • Дворник Андрій Віталійович, викладач дисципліни "Трактори і автомобілі" (к.т.н., спеціаліст, викладач І категорії);
 • Литвиненко Валерія Вячеславівна, викладач дисципліни "Безпека життєдіяльності" (спеціаліст);
 • Мошко Володимир Володимировичвикладач дисципліни “Сільськогосподарські  машини” (спеціаліст вищої категорії);
 • Топчій Сергвй Іванович, викладач дисципліни “Технічний сервіс в АПК” (к.т.н., спеціаліст вищої категорії);
Викладачі-сумісники:
 • Ікальчик Микола Іванович, викладач дисципліни “Машини і обладнання для тваринництва” (к.т.н., доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист);
 • Онищенко Володимир Борисович, керівник дипломних проектів (к.т.н., доцент, спеціаліст вищої категорії);
 • Савченко Микола Іванович, керівник навчальних практик (спеціаліст І категорії).
Майстри виробничого навчання:
 • Оврашко Віктор Володимирович (11 тарифний розряд).

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

       Циклова комісія з експлуатації машин і обладнання та фундаментальних дисциплін є випусковою для спеціальності 208 «Агроінженерія» і забезпечує викладання фахових дисциплін даної спеціальності.
       Мета діяльності циклової комісії полягає у підвищенні рівня знань студентів із фахових дисциплін, якості успішності та формування кваліфікованого фахівця з агроінженерії.
      Головним напрямком діяльності циклової комісії є формування професійних вмінь та навичок у майбутніх фахівців агропромислової галузі, яке забезпечується через викладання фахових дисциплін, проведення навчальних та виробничих практик, курсового і дипломного проєктування.
 
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ
 • забезпечення виконання навчальних планів і програм дисциплін циклу професійної та практичної підготовки спеціальності 208 «Агроінженерія» згідно із стандартами освіти;
 • оновлення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін, що викладаються, навчальних і виробничих практик;
 • забезпечення дисциплін, що викладаються, відповідним матеріально-технічним обладнанням, навчально-методичною літературою та електронними навчальними ресурсами;
 • формування у студентів:
 • знань з експлуатації, технічного обслуговування, діагностування, ремонту і зберігання сільськогосподарської техніки та обладнання;
 • підготовка, розгляд і обговорення завдань для проведення семестрових екзаменів, тематики та змісту курсових робіт, дипломного проєктування;
 • організація захисту дипломних проєктів студентами денної та заочної форм навчання;
 • керівництво науковою роботою студентів та організація роботи студентського гуртка технічної творчості;
 • участь викладачів у науково-практичних конференціях, семінарах різного рівня;
 • проведення якісної профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників за обраною спеціальністю.
       Викладачами циклової комісії постійно здійснюється робота щодо оновлення навчально-методичного забезпечення відповідно до вимог часу та рівня техніки. Велика увага приділяється виконанню курсових та дипломних проєктування, створенню та удосконаленню діючих моделей механізмів, техніки загалом.
   Стратегією підготовки студентів спеціальності 208 Агроінженерія є формування вмінь та навичок шляхом індивідуалізації навчання і системних підходів, які ґрунтуються на принципах фундаментальності та цілісності надання знань та практичної спрямованості.
 
       Під час навчання студенти одночасно можуть отримати робітничі професії:
 • 7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів;
 • 7233 Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування;
 • 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А1»;
8322 Водій автотранспортних засобів категорії «В».
​       Методичні проблеми, над якими працюють викладачі циклової комісії з експлуатації машин і обладнання та фундаментальних дисциплін орієнтуючись на загальну проблематику циклової комісії, а саме «Впровадження інтерактивних методів, інноваційних технологій при вивченні спеціальних дисциплін»:
 • Вдосконалення форм і методів організації занять через урізноманітнення особистісно-орієнтованої системи навчання, застосування інноваційних освітніх технологій для розвитку творчої особистості в умовах сьогодення
  (Кириченко О.М.);
 • Стан і шляхи підвищення якості вивчення дисципліни «Технічний сервіс в АПК» (Топчій С.І.);
 •  Формування професійної компетентності студентів при викладанні дисципліни «Основи нарисної геометрії та інженерної графіки»
  (Приходько С.П.);
 • Формування комунікативної та технічної компетентності студентів (Мошко В.В.);
 • Електронні навчальні курси як сучасний інструмент освіти та методики їх використання в освітньому процесі (Помазан М.Г.).
Фахові дисципліни, які викладаються викладачами циклової комісії:
 • Трактори і автомобілі
 • Сільськогосподарські машини
 • Ремонт машин і обладнання
 • Експлуатація машин і обладнання
 • Машини і обладнання для тваринництва
 • Технічний сервіс в агропромисловому комплексі
 • Пально-мастильні матеріали
 • Основи охорони праці
 • Комп’ютери і комп’ютерні технології
 • Гідро-, пневмоприводи новітньої сільськогосподарської техніки
 • Машини і обладнання для переробки с. г. продукції
 • Інженерна механіка
 • Матеріалознавство і ТКМ
 • Основи технічної творчості
 • Нарисна геометрія та інженерна графіка
       Для проведення лабораторних та практичних занять використовуються спеціалізовані навчальні кабінети і лабораторії тракторів і автомобілів; ремонту машин і обладнання; гідроприводу сільськогосподарської техніки; машин і обладнання для тваринництва; основ нарисної геометрії та інженерної графіки; взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань; матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів; правил дорожнього руху тощо.
       Отримання диплому за спеціальністю 208 Агроінженерія дає право випускникам в перспективі не тільки бути фахівцем у сфері виробництва, а й управління, стати керівником підрозділу, колективного господарства, великого підприємства тощо.
      Випускники можуть працювати на підприємствах різних форм власності, фермерських господарствах та обіймати такі посади:
 • інженер агропромислового виробництва;
 • інженер з ремонту, техобслуговування машинно-тракторного парку;
 • інженер/інспектор з охорони праці;
 • інженер-механік з механізації виробничих процесів у тваринництві;
 • завідувач ремонтною майстернею;
 • завідувач пунктом технічного обслуговування;
 • механік дільниці, цеху тощо.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: nfk_nubip_vstup@ukr.net

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

 

111 111 111 111 111 111