Циклова комісія технічного сервісу та експлуатації машин і обладнання

Завідувач кафедри Ікальчик Микола Іванович
 

Голова циклової комісії
Кириченко Олександр Миколайович

спеціаліст вищої категорії, старший викладач,
викладач дисципліни "Ремонт машин і обладнання"

Тел.: (04631) 7-51-34

Електронна пошта: natims@i.ua

 


СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Штатні викладачі:
 • Мошко В.В., викладач дисципліни “Сільськогосподарські  машини” (спеціаліст вищої категорії);
 • Падалка М.М., викладач дисципліни “Матеріалознавство і ТКМ” (спеціаліст І категорії);
 • Помазан М.Г., викладач дисципліни “Технологія виробництва, переробки та зберігання с.г. продукції” (спеціаліст І категорії);
 • Приходько С.П., викладач дисципліни “Основи нарисної геометрії та інженерна графіка” (спеціаліст вищої категорії, викладач-методист); 
 • Топчій С.І., викладач дисципліни “Технічний сервіс в АПК” (к.т.н., спеціаліст вищої категорії);
Майстри виробничого навчання:
 • Зезуль Володимир Анатолійович (14 тарифний розряд);
 • Кресан Володимир Гаврилович (13 тарифний розряд);
 • Костюк Віктор Іванович  (11 тарифний розряд).
Викладачі-сумісники:

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Циклова комісія технічного сервісу та експлуатації машин і обладнання є випусковою для спеціальності 208 "Агроінженерія".​

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ
 • забезпечення виконання навчальних планів і програм дисциплін циклу професійної та практичної підготовки спеціальності 208 "Агроінженерія" згідно із стандартами освіти;
 • оновлення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін, що викладаються та практик;
 • забезпечення дисциплін, що викладаються, відповідним матеріально-технічним обладнанням згідно з вимогами, навчально-методичною літературою та електронними навчальними ресурсами;
 • підготовка, розгляд і обговорення екзаменаційних матеріалів для проведення семестрових екзаменів, тематики та змісту курсових робіт, дипломного проектування;
 • організація захисту дипломних проектів;
 • керівництво науковою роботою студентів та організація роботи гуртків технічної творчості;
 • участь у науково-практичних конференціях, семінарах;
 • проведення профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників.​

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: natims@i.ua

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

 
 

111 111 111 111 111