Циклова комісія технічного сервісу та експлуатації машин і обладнання

Завідувач кафедри Ікальчик Микола Іванович
 

Голова циклової комісії
Кириченко Олександр Миколайович

спеціаліст першої категорії, викладач дисципліни "Ремонт машин і обладнання"

 

Тел.: (04631) 7-51-34

Електронна пошта: natims@i.ua

 


СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Штатні викладачі:
  • Олійник Олег Григорович, викладач дисципліни “Технічний сервіс в АПК”;
  • Фагуник Василь Іванович, викладач дисципліни “Трактори і автомобілі”.
Викладачі-сумісники:

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Циклова комісія технічного сервісу та експлуатації машин і обладнання є випусковою для спеціальності 208 "Агроінженерія".​

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ
  • забезпечення виконання навчальних планів і програм дисциплін циклу професійної та практичної підготовки спеціальності 208 "Агроінженерія" згідно із стандартами освіти;
  • оновлення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін, що викладаються та практик;
  • забезпечення дисциплін, що викладаються, відповідним матеріально-технічним обладнанням згідно з вимогами, навчально-методичною літературою та електронними навчальними ресурсами;
  • підготовка, розгляд і обговорення екзаменаційних матеріалів для проведення семестрових екзаменів, тематики та змісту курсових робіт, дипломного проектування;
  • організація захисту дипломних проектів;
  • керівництво науковою роботою студентів та організація роботи гуртків технічної творчості;
  • участь у науково-практичних конференціях, семінарах;
  • проведення профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників.​

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: natims@i.ua

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

111111