Результати конкурсного відбору

 
 
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ 
 
ОПС – ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР
 
На основі базової загальної середньої освіти (9 клас)
 
(за основною конкурсною пропозицією)
УВАГА !!!
Особи, які рекомендовані до зарахування
на місця за кошти фізичних та юридичних осіб зобов’язані
до 17:00   02 серпня 2022 року
подати особисто:
 
1 - копію документа, що посвідчує особу;
2 - оригінал свідоцтва про базову загальну середню освіту та додаток до нього;
3 - чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
4 - копію ідентифікаційного коду;
5 - копію довідки  додатку 13;
6 - укласти договір про надання освітніх послуг між
ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України»
та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників).
 7 - укласти договір про надання платної освітньої
послуги між ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників).
 
Копії документів без пред’явлення оригіналів
не приймаються
 
Особи, які в установлений термін не виконали вимог до зарахування, втрачають право зарахування на навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб.
 

(на місця за кошти фізичних та юридичних осіб)

 
 
На основі повної загальної середньої освіти (11 клас)

 

На основі ОКР Кваліфікований робітник

 

УВАГА !!!
Особи, які рекомендовані до зарахування
на місця державного замовлення зобов’язані
до 12:00   23 серпня 2022 року
подати особисто:
 
1 - копію документа, що посвідчує особу;
2 - оригінал диплому  та додаток до нього;
3 – копію приписного посвідчення (військовий квиток);
4 - чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
5 - копію ідентифікаційного коду;
6 - копію довідки  додатку 13;
6 - укласти договір про надання освітніх послуг між
ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України»
та вступником.
 
Копії документів без пред’явлення оригіналів
не приймаються
 
Особи, які в установлений термін не виконали вимог до зарахування,
втрачають право зарахування на навчання на місця
державного замовлення.

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 

ОПС – ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР
 
На основі повної загальної середньої освіти (11 клас)
 
 
На основі ОКР Кваліфікований робітник
 
 
 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: nfk_nubip_vstup@ukr.net

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

 
 

111 111 111 111 111