Циклова комісія спеціальних економічних дисциплін

Голова циклової комісісії
 

Голова циклової комісії
Романенко Тетяна Василівна

спеціаліст вищої категорії, викладач дисципліни "Фінанси"

Тел.: (04631) 7-51-34

Електронна пошта: natims@i.ua

 


СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Штатні викладачі:
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
 

Циклова комісія спеціальних економічних дисциплін є випусковою для спеціальності 071 "Облік і оподаткування" і забезпечує викладання фахових дисциплін даної спеціальності.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ
 • формування економічних знань, умінь та навичок студентів на рівні державних стандартів освіти;
 • забезпечення виконання навчальних планів і програм дисциплін економічного спрямування;
 • створення комплексів навчально-методичного забезпечення економічних дисциплін;
 • удосконалення методики викладання навчальних дисциплін, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, навчальної та виробничої практик, курсових робіт;
 • підготовка, розгляд і обговорення екзаменаційних матеріалів для проведення семестрових екзаменів і державної підсумкової атестації студентів, тематики та змісту курсових робіт, іншої методичної документації для контролю знань студентів;
 • контроль та аналіз знань студентів і визначення єдиних критеріїв їх оцінки;
 • керівництво науковою роботою студентів;
 • організація самостійної та індивідуальної роботи студентів;
 • участь у науково-практичних конференціях, семінарах;
 • проведення профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників;
 • організація підвищення кваліфікації викладачів.​

 

 

111111