Циклова комісія спеціальних економічних дисциплін

Голова циклової комісісії
 
 
Голова циклової комісії
Романенко Тетяна Василівна
спеціаліст вищої категорії, старший викладач, викладач дисципліни "Фінанси"
 
Тел.: (04631) 7-51-34
 
Електронна пошта: natims@i.ua

 


СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Штатні викладачі:
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
 

Циклова комісія спеціальних економічних дисциплін є випусковою для спеціальності 071 "Облік і оподаткування" і забезпечує викладання фахових дисциплін даної спеціальності.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ
 • формування економічних знань, умінь та навичок студентів на рівні державних стандартів освіти;
 • забезпечення виконання навчальних планів і програм дисциплін економічного спрямування;
 • створення комплексів навчально-методичного забезпечення економічних дисциплін;
 • удосконалення методики викладання навчальних дисциплін, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, навчальної та виробничої практик, курсових робіт;
 • підготовка, розгляд і обговорення екзаменаційних матеріалів для проведення семестрових екзаменів і державної підсумкової атестації студентів, тематики та змісту курсових робіт, іншої методичної документації для контролю знань студентів;
 • контроль та аналіз знань студентів і визначення єдиних критеріїв їх оцінки;
 • керівництво науковою роботою студентів;
 • організація самостійної та індивідуальної роботи студентів;
 • участь у науково-практичних конференціях, семінарах;
 • проведення профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників;
 • організація підвищення кваліфікації викладачів.​

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: natims@i.ua

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

 
 

111 111 111 111 111