ІСТОРІЯ КОЛЕДЖУ

ВСП "Ніжинський фаховий коледж НУБіП України" має спільну з Ніжинським агротехнічним інститутом історію

ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ:

1895 р. 1 липня — засноване Ніжинське ремісниче училище.
1900 р. 1 липня — училище перейменовано в Ніжинське технічне училище iменi О.Ф. Кушакевича.
1920 р. — на базі училища створено Ніжинський політехнікум.
1922 р. — політехнікум реорганізовано в хіміко-механічний технікум, згодом в агро-технікум з відділенням сільсько-господарського машинобудування.
1929 р. — агротехнікум реорганізовано в індустріальний технікум.
1933 р. — створено Ніжинський технікум механізації сільського господарства.
1993 р. — наказом Міністерства сільського господарства і продовольства України від 04.08.93 №214 технікум реорганізовано в Ніжинський агротехнічний коледж.
1996 р. — Постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.96 №448 коледж передано до сфери управління Національного аграрного університету.
2001 р. — Постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2001 №508 утворено Ніжинський агротехнічний інститут, що діє в складі Національного аграрного університету.
2005 р. — рішенням ДАК від 21.06.2005, протокол №56 (наказ МОН України від 30.06.2005 р. №1858-Л) інститут визнано акредитованим в цілому за третім рівнем.
2006 р. — наказом ректора Національного аграрного університету від 19.06.2006 №392 створено відокремлений структурний підрозділ Національного аграрного університету "Ніжинський агротехнічний інститут”.
2008 р. — Постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. № 945 та наказом Національного університету біоресурсів і природокористування України від 15.12.2008 р. Відокремлений структурний підрозділ Національного аграрного університету "Ніжинський агротехнічний інститут” перейменований у Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут”.
2004 р.  — рішенням Вченої ради Національного аграрного університету створено окремий структурний підрозділ інституту – відділення з підготовки молодших спеціалістів (наказ від 12.03.2004 № 30).
2014 р. — на базі відділення утворено ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» (накази НУБіП України від 24.04.2014 №488, від 10.06.2014 №676, наказ МОН України від 12.08.2014 №930).

2020 р. – наказ Міністерства освіти і науки України від 28.05.2020 № 708 «Про перейменування відокремлених структурних підрозділів Національного університету біоресурсів і природокористування України»; наказ ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» від 18.12.2020 № 132 «Про перейменування коледжу» у Відокремлений структурний підрозділ «Ніжинський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України».

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: nfk_nubip_vstup@ukr.net

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

 

111 111 111 111 111 111