Школа молодого викладача

 
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ШКОЛИ МОЛОДОГО ВИКЛАДАЧА
       Метою Школи молодого викладача є адаптація молодих викладачів (майстрів виробничого навчання) у колективі, їхнє самоствердження й професійне становлення, сприяння підвищенню фахового рівня, методичному зростанню, розвитку творчого потенціалу молодих викладачів, підвищенню їхньої педагогічної майстерності, оволодінню новими знаннями, методикою та технологією навчання.
Основні завдання Школи молодого викладача:
  • забезпечення розвитку закладу освіти;
  • організація наставництва;
  • узагальнення перспективного педагогічного досвіду, апробація й упровадження в роботу молодих педагогів сучасних освітніх технологій;
  • проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення та поширення педагогічного досвіду;
  • інформаційне забезпечення педагогів з питань методики, педагогіки, психології;
  • організація безперервного удосконалення фахової майстерності викладачів;
  • залучення викладачів до науково-дослідницької роботи;
  • організація й проведення науково-методичної роботи з проблем сучасної освіти, проведення різного рівня методичних семінарів, конференцій, виставок із залученням інтелектуального потенціалу молодих викладачів (майстрів виробничого навчання).
       У своїй діяльності Школа керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», Програмою розвитку Відокремленого структурного підрозділу «Ніжинський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України», Положенням про організацію освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі «Ніжинський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України», Положенням про екзаменаційну комісію у Відокремленому структурному підрозділі «Ніжинський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України», Положенням про екзамени та заліки у Відокремленому структурному підрозділі «Ніжинський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України», Положенням про навчально-методичний кабінет у Відокремленому структурному підрозділі «Ніжинський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України», Положенням про Школу молодого викладача у Відокремленому структурному підрозділі «Ніжинський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України», іншими нормативно-правовими актами України в галузі освіти.
 
 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: nfk_nubip_vstup@ukr.net

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

 

111 111 111 111 111 111