Студентська рада коледжу

Студентська рада коледжу – команда ініціативних, творчих і самовідданих студентів, які мають спільну мету –  підвищення якості знань, виховання духовності, культури, зростання у студентів соціальної активності та відповідальності за прийняті рішення.
Члени студентської ради активно долучаються до участі в управлінні  закладом освіти. На всіх рівнях налагоджені ділові та конструктивні стосунки між студентським самоврядуванням та адміністрацією на основі взаєморозуміння і співпраці. Члени студентської ради входять до складу педагогічної ради, конференції трудового колективу та до складу ряду комісій: стипендіальної, приймальної, з профілактики правопорушень тощо.
Якщо ти активний, цілеспрямований, креативний, у тебе багато ідей та енергії, тоді приєднуйся до нас – студентської ради Ніжинського фахового коледжу НУБіП України!
Науковий сектор
Допомагає в організації та проведені науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів, сприяє розвиткові, популяризації та підтримці наукової діяльності студентів, інформує про можливість та умови участі в конференціях, круглих столах, конкурсах, інтелектуальних змаганнях, грантах міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів.
Інформаційний сектор
Займається наповненням інформаційного простору коледжу.  Забезпечує взаємозв'язок студентів та органів студентського самоврядування. Проводить опитування та анкетування студентів. За допомогою афіш, оголошень та соціальних мереж інформує щодо проведення заходів та урочистостей, які відбуваються в коледжі й місті.
Культурно-масовий сектор
Виступає співорганізатором концертів, культурно-масових, виховних та розважальних заходів. Організовує і проводить флешмоби, квести, благодійні акції та інші заходи соціального спрямування.
Спортивний сектор
Займається популяризацією здорового способу життя, надає студентам інформацію про можливості щодо занять фізичною культурою та спортом;  спільно з цикловою комісією фізичного виховання бере участь в організації та проведенні  спортивних змагань, а також організації секцій та спортивних клубів за інтересами.
Сектор управління гуртожитком
Створений із метою залучення мешканців гуртожитку до проведення заходів, спрямованих на поліпшення житлово-побутових умов, дотримання правил внутрішнього розпорядку, проведення виховної, соціальної, культурно-масової, спортивної роботи, організації відпочинку, пропаганди здорового способу життя, надання допомоги адміністрації гуртожитку у створенні рівних можливостей щодо поселення та проживання студентів.

Голова студентської ради коледжу
Кривенко Ольга Орестівна, студентка групи ПН-191
e-mail: cosmoparteec@gmail.com
тел.: 066 291 47 03

 
 
Заступник голови студентської ради
Мішок Роман Станіславович, студент групи  АН201
e-mail: romanmishok12@gmail.com
тел.: 093 909 94 20
           
 

Секретар студентської ради
Бондар Любов Миколаївна, студентка групи  ПН211
e-mail: lubabondar53@gmail.com
тел.: 068 703 60 19
               

Голова студентської ради відділення технічно-енергетичних систем та засобів автоматизації
Сурмачевський Микола Сергійович, студент групи АН201
e-mail: gjfhg1805@gmail.com
тел.: 068 060 89 19

Голова студентської ради відділення економіки, логістики та інформаційних систем
Шостка Анна Миколаївна, студентка групи ПН211
e-mail: anya.shostka@gmail.com
тел.: 097 848 11 52

 
Голова культурно-масового сектору
Гайдук Діана Сергіївна, студентка групи ОН201
e-mail: s diana.haidyk@ukr.net
тел.: 068 746 17 31
                  

 
Голова наукового сектору
Машталер Карина Олександрівна, студентка групи ОН211
e-mail: mastalerkarina7@gmail.com 
тел.: 093 007 63 57

                       

 

Голова інформаційного сектору
Божок Юлія Андріївна, студентка групи ОН211
e-mail: yuliabozhok12@gmail.com
тел.: 068 467 51 91

Голова спортивного сектору
Ворона Даніїл Андрійович, студент групи КН-191
e-mail: voronadanil7535@gmail.com
тел.: 068 530 99 27

Голова сектору управління гуртожитком
Лозицька Яна Олегівна, студентка групи ОН201
e-mail: yanalozitskaya20.10.2004@gmail.com
тел.: 067 896 06 92

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: nfk_nubip_vstup@ukr.net

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

 
 

111 111 111 111 111