НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
 
       Навчально-методичний підрозділ підпорядковується заступнику директора з навчально-виховної роботи Шеїн Т.В.
Підрозділ планує та організує управління навчальною та навчально-методичною діяльністю, здійснює контроль за якістю та ефективністю освітнього процесу, а також веде облік та звітність з питань навчально-методичної роботи.
      До складу підрозділу входять: навчально-методичний кабінет, навчальна частина, відділ навчально-виробничих практик та робітничих професій.
      Навчально-методичний підрозділ готує узагальнені науково-методичні рекомендації щодо оптимізації освітнього процесу, здійснює аналіз та впровадження інноваційних розробок у навчально-методичну роботу та освітній процес, бере участь в організаційній роботі щодо відкриття нових спеціальностей, в організації та проведенні  науково-методичних та науково-практичних конференцій, зрізів знань студентів тощо. Здійснює контроль за виконанням робочих навчальних планів та навчальних програм на циклових комісіях, кафедрі, розподілом та виконанням педагогічного навантаження педагогічними працівниками коледжу, станом навчально-методичної та обліково-звітної документації на циклових комісіях, кафедрі.
      Створено Школу молодого викладача, де проходить навчання та становлення педагогів-початківців у вигляді семінарів, семінарів-практикумів, моделювань педагогічних ситуацій, вивчення досвіду майстрів педагогічної справи. Опікується роботою Школи молодого викладача методист навчально-методичного підрозділу, кандидат сільськогосподарських наук, викладач вищої категорії, старший викладач Лавська Н.В.).
      Для визначення рівня педагогічної майстерності, підвищення відповідальності за результати навчання та виховання студентської молоді в коледжі функціонує рейтингова оцінка діяльності викладачів.
      З метою сприяння в працевлаштуванні та розподілі випускників коледжу проводиться постійний аналіз попиту і пропозиції ринку праці, налагоджена співпраця з державною службою зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для студентів і випускників; здійснюється інформування студентів і випускників закладу освіти про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці.
      Роботу навчально-методичного підрозділу забезпечують: Лавська Н.В., методист навчально-методичного підрозділу; Литвиненко В.В., методист відділень; Андрущенко О.М., секретар навчальної частини, провідний фахівець з профорієнтації випускників навчального закладу; Проскуріна Л.І., старший лаборант; Соколова О.О., лаборант.

    У своїй діяльності керується нормами законів України «Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18, «Про вищу освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19«Про фахову передвищу освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19, Положенням «Про організацію методичної роботи у Відокремленому структурному підрозділі «Ніжинський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» https://natc.org.ua/docs/polozhennya/P_pro_met_robotu_2021.pdf, Положенням «Про академічну доброчесність у Відокремленому структурному підрозділі «Ніжинський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» https://natc.org.ua/docs/polozhennya/polozhennya_pro_ak.dob_ches_2021.pdf

 
 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: natims@i.ua

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

 
 

111 111 111 111 111