Кадрове забезпечення

       КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
       Освітній процес у Коледжі забезпечує висококваліфікований педагогічний колектив, більшість якого складають викладачі вищої та першої категорії, серед яких кандидати наук, викладачі-методисти, старші викладачі, відмінники освіти України.
       Налагоджена тісна співпраця з професорсько-викладацьким складом Національного університету біоресурсів і природокористування України та провідними фахівцями підприємств міста.
       Всього в навчальному закладі працює 95 співробітників, з них 56 штатних викладачі. Серед педагогічних працівників: 10 осіб мають науковий ступінь кандидата наук, 1 особа має вчене звання доцент, 1 особа – старший науковий співробітник, 14 осіб мають педагогічне звання «Викладач-методист», 7 осіб – «Старший викладач», 35 викладачів мають вищу кваліфікаційну категорію4 особи мають почесне звання «Відмінник освіти України», 2 особи – «Відмінник аграрної освіти та науки», 1 особа – «Заслужений працівник НУБіП України», 3 особи – «Заслужений викладач НУБіП України».

 

 

111111