Кадрове забезпечення

       КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
       Освітній процес у Коледжі забезпечує висококваліфікований педагогічний колектив, більшість якого складають викладачі вищої та першої категорії, серед яких кандидати наук, викладачі-методисти, старші викладачі, відмінники освіти України.
       Налагоджена тісна співпраця з професорсько-викладацьким складом Національного університету біоресурсів і природокористування України та провідними фахівцями підприємств міста.
       Всього в навчальному закладі працює 95 співробітників, з них 56 штатних викладачі. Серед педагогічних працівників: 10 осіб мають науковий ступінь кандидата наук, 1 особа має вчене звання доцент, 1 особа – старший науковий співробітник, 14 осіб мають педагогічне звання «Викладач-методист», 7 осіб – «Старший викладач», 35 викладачів мають вищу кваліфікаційну категорію4 особи мають почесне звання «Відмінник освіти України», 2 особи – «Відмінник аграрної освіти та науки», 1 особа – «Заслужений працівник НУБіП України», 3 особи – «Заслужений викладач НУБіП України».

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: natims@i.ua

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

111111