Про коледж

ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний коледж" є державним вищим навчальним закладом, який входить до складу Національного університету біоресурсів і природокористування України як відокремлений підрозділ. Наказами від 24.04.2014 № 488, від 10.06.2014 № 676 Національного університету біоресурсів і природокористування України було утворено Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Коледж Ніжинського агротехнічного інституту" на базі Відділення з підготовки молодших спеціалістів Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут».

Наказом Міністерства освіти і науки України № 930 від 12.08.2014 було підтримано пропозицію НУБіП України щодо утворення на базі ВП НУБіП України "Коледж Ніжинського агротехнічного інституту" ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний коледж".

Коледж у своєму складі має два відділення:
  • технічно-енергетичних систем та засобів автоматизації;
  • економіки, логістики та інформаційних систем.

Навчально-методичну та науково-дослідну роботу здійснюють в коледжі 10 циклових (з них 5 випускових) комісій, діяльність яких проходить у тісній співпраці з відповідними кафедрами Національного університету біоресурсів і природокористування України, ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут".

Підготовка фахівців у навчальному закладі здійснюється за ОКР "Молодший спеціаліст" (ліцензія від 20.05.2015 № 636425 серії АЕ).

Навчальний заклад діє за Статутом Національного університету біоресурсів і природокористування України та Положенням про Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний коледж", затвердженого в установленому порядку.

Ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України – Ніколаєнко Станіслав Миколайович, доктор педагогічних наук, професор. Народний депутат України кількох скликань, голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, у 2005-2007 роках Міністр освіти і науки України, голова Громадської Ради освітян і науковців України. Розробник і автор ряду законів, зокрема щодо запровадження єдиного фіксованого податку у сільському господарстві, меліорації земель, збереження і розвитку профтехосвіти і вищої школи. Багато зробив для соціального захисту вчителя і науковця, студента. Є автором, співавтором більше 100 наукових публікацій та 11 книг.

З 2009 року працював професором кафедри вищої освіти та права Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України.

29 серпня 2014 року обраний ректором Національного університету біоресурсів і природокористування України.

ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний коледж" очолює директор, викладач вищої категорії – Литовченко Олена Володимирівна, яка закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут за спеціальністю "Біологія, хімія" та отримала кваліфікацію – вчитель біології та хімії.

Основними установчими документами, що забезпечують та визначають умови і зміст діяльності коледжу, є:

  1. Статут Національного університету біоресурсів і природокористування України, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 10 квітня 2015 року № 428.
  2. Положення про Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний коледж", затверджене 24 лиспопада 2015 року ректором Національного університету біоресурсів і природокористування України.
  3. Відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НУБіП України від 15.06.2015 № 22/2 – 13/2 – 315. 
  4. Відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний коледж" від 11.09.2014 № 22/2 – 11/2 – 475.
  5. Довідка про включення вищого навчального закладу до Державного реєстру вищих навчальних закладів України від 6 жовтня 2011 року № 11-Д-27.

Коледж готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" (ліцензія від 14.11.2014 № 527477 серії АЕ).

Ліцензований обсяг прийому в цілому по коледжу становить 305 осіб, у тому числі за денною формою навчання – 260 осіб та 45 – за заочною формою.

У ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний коледж" навчається 562 студенти, з них: за денною формою – 535 осіб, за заочною – 27 осіб. За денною формою навчання 398 студентів навчаються за державним замовленням і 137 – за кошти фізичних та юридичних осіб.

Підготовка молодших спеціалістів даної спеціальності здійснюється як на основі базової загальної середньої освіти з одночасним отриманням повної загальної середньої освіти, так і на основі повної загальної середньої освіти та на основі ОКР "Кваліфікований робітник".

ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний коледж" використовує сучасну матеріально-технічну базу, яка знаходиться у спільному використанні з ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут".

Навчальний заклад розміщений на території загальною площею 1069,717 га. Загальна площа будівель складає 27320 м2 (для коледжу – 12445,9 м2), з них: навчальна – 23235,0 м2 (для коледжу – 9761,4 м2).

Підготовку фахівців у ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний коледж" проводять 81 педагогічний працівник, у тому числі штатних працівників – 53 особи.

Серед штатних працівників – викладачів вищої категорії – 22 особи, що складає 78,5%; мають педагогічні звання – 10 осіб.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: natims@i.ua

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

111111