Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін

Голова циклової комісісії Шевченко Володимир Григорович
 

Голова циклової комісії
Шевченко Володимир Григорович

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач дисципліни "Всесвітня історія"

Тел.: (04631) 7-51-34

Електронна пошта: v_shevchenko@it.nubip.edu.ua

 


СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Штатні викладачі:
Викладачі-сумісники:

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

       Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін створена для формування у студентської молоді національної свідомості, розвиток національної гідності, засвоєння загальнолюдських та національних цінностей.
       Діяльність викладачів циклової комісії направлена на виховання патріотичних засад у студентському середовищі, розширення кругозору студентів, розвиток їх аналітичних можливостей і позитивних людських якостей. Ми застосовувуємо нові технології та експериментуємо у навчальному процесі, приймаємо участь у всіх масових заходах навчального закладу і знаходимось у самому центрі виховної роботи.
 
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ
 • формування знань, умінь та навичок студентів із соціально-гуманітарних дисциплін на рівні державних стандартів освіти;
 • забезпечення виконання навчальних планів і програм соціально-гуманітарних дисциплін;
 • використання інноваційних технологій навчання;
 • створення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін;
 • організація та проведення екскурсій до історико-культурних об’єктів України;
 • організація та проведення семінарів та конференцій, круглих столів, тематичних вечорів до історико-культурних подій України;
 • проведення профорієнтаційної роботи.
Методичні проблеми над якими працюють викладачі циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін:
 • активізація пізнавальної діяльності студентів в умовах ступеневої підготовки фахівців;
 • методика викладання англійської мови для фахівців агропромислової галузі;
 • формування мотивації до вивчення іноземної мови у студентів немовних спеціальностей;
 • формування стійкого інтересу до дисциплін гуманітарного циклу в студентів аграрних вищих навчальних закладів;
 • формування змісту професійно-орієнтованого навчання студентів немовних спеціальностей;
 • використання ментальних карт розуму в навчальному процесі
 • формування національної свідомості студентів в освітньому процесі;
 • формування особистості, здатної до навчання, шляхом використання традиційних та інноваційних технологій у процесі викладання української літератури;
 • використання інтерактивних методів навчання на заняттях з дисципліни «Зарубіжна література»;
 • удосконалення правових інструментів впливу на процеси формування національної самосвідомості української студентської молоді.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: nfk_nubip_vstup@ukr.net

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

 

111 111 111 111 111 111