Відділення технічно-енергетичних систем та засобів автоматизації

Завідувач відділення
 

Завідувач відділення  

Ландик Олександр Григорович

 

Тел.: (04631) 7-51-34

Електронна пошта: landyk-aleksandr@ukr.net

 

 
ЦИКЛОВІ КОМІСІЇ ВІДДІЛЕННЯ
Спеціальність 208 «Агроінженерія»
Освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»
Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр»
Ліцензований обсяг:
денна форма – 75 осіб
заочна форма – 30 осіб
Термін навчання (денна форма):
- на базі базової загальної середньої освіти – 4 роки
- на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки
- на базі ОКР «кваліфікований робітник» - 2 роки
Термін навчання (заочна форма):
- на базі ОКР «кваліфікований робітник» – 2 роки
 
Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»
Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр»
Ліцензований обсяг:
денна форма – 50 осіб
Термін навчання (денна форма навчання):
- на базі базової загальної середньої освіти – 4 роки
- на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки
- на базі ОКР «кваліфікований робітник» - 2 роки
Термін навчання (заочна форма):
- на базі ОКР «кваліфікований робітник» – 2 роки.
 
Спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»
Освітньо-кваліфікаційний рівень – «Молодший спеціаліст»
Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр»
Ліцензований обсяг:
денна форма – 25 осіб
Термін навчання (денна форма навчання):
- на базі базової загальної середньої освіти – 4 роки
- на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки
- на базі ОКР «кваліфікований робітник» - 2 роки.
 
Спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»
Освітній ступень – «Бакалавр»
Ліцензований обсяг: денна форма – 25 осіб
Термін навчання (денна форма навчання):
- на базі повної загальної середньої освіти – 4 роки
- на базі ОКР «Молодший спеціаліст» - 2 роки.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: nfk_nubip_vstup@ukr.net

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

 
 

111 111 111 111 111