Відділення технічно-енергетичних систем та засобів автоматизації

Завідувач відділення
 

Завідувач відділення  

Ландик Олександр Григорович

 

Тел.: (04631) 7-51-34

Електронна пошта: natims@i.ua

 

ЦИКЛОВІ КОМІСІЇ ВІДДІЛЕННЯ

Спеціальність 208 «Агроінженерія»
Освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»
Ліцензований обсяг:
денна форма – 75 осіб
заочна форма – 30 осіб
Термін навчання (денна форма):
- на базі базової загальної середньої освіти – 4 роки
- на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки
- на базі ОКР «кваліфікований робітник» - 2 роки
Термін навчання (заочна форма):
- на базі ОКР «кваліфікований робітник» – 2 роки
 
Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»
Ліцензований обсяг:
денна форма – 50 осіб
Термін навчання (денна форма навчання):
- на базі базової загальної середньої освіти – 4 роки
- на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки
- на базі ОКР «кваліфікований робітник» - 2 роки
Термін навчання (заочна форма):
- на базі ОКР «кваліфікований робітник» – 2 роки.
 
Спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»
Освітньо-кваліфікаційний рівень – «Молодший спеціаліст»
Ліцензований обсяг:
денна форма – 25 осіб
Термін навчання (денна форма навчання):
- на базі базової загальної середньої освіти – 4 роки
- на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки
- на базі ОКР «кваліфікований робітник» - 2 роки.

 

 

111111