Вартість навчання

Вартість навчання
за кошти фізичних або юридичних осіб на
2018 – 2019 навчальний рік

Спеціальність
Денна форма
Заочна форма
За 1 рік
За весь період навчання
За 1 рік
За весь період навчання
ОКР "Молодший спеціаліст"
208 Агроінженерія 8 600 34 400 5 950 11 900
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 8 300 33 200    
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 8 300 33 200    
275 Транспортні технології (автомобільний транспорт) 8 300 33 200    
123 Комп’ютерна інженерія 8 600 34 400    
071 Облік і оподаткування 8 300 24 900    
ОР"Бакалавр"
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 9 500 19 000    

 

 

 

111111