До уваги рекомендованим до зарахування на місця державного замовлення!

 УВАГА !!!

Особи, які подали копії документів та рекомендовані до зарахування
 
на місця державного замовлення зобов’язані
 
до 12:00   27 липня 2020 року
 
подати особисто:
 
1 - оригінал свідоцтва про базову загальну середню освіту та додаток до нього;
2 – укласти договір про надання освітніх послуг між ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників).
 
      Особи, які в установлений термін не виконали вимог до зарахування, втрачають право зарахування на навчання на місця державного замовлення.
 
      Для укладання договору вступнику та батькам при собі мати оригінал паспорту та ідентифікаційного коду.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: natims@i.ua

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

111111