Геометрія чи англійська?

       А як вам геометрія англійською? Ви коли-небудь задумувались про те, що англійську мову  можна практикувати, одночасно вдосконалюючи свої знання і з інших навчальних дисциплін? Із геометрії наприклад, коли одразу вчать терміни англійською та українською, а замість однієї викладачки на занятті – дві. Такі нестандартні уроки геометрії по обчисленню площ плоских фігур мали студенти груп АН-201, КН-191, АН-191. Усе, що їм знадобилося для такої практики – бажання спробувати щось новеньке. Адже геометрія – настільки серйозний предмет, що не варто уникати жодної можливості зробити його дещо розважальним. До того ж у сучасному світі конкурентоспроможними на ринку праці є ті, хто за необхідності вміють водночас  поєднувати, аналізувати та  застосовувати свої знання з декількох дисциплін. У XXI столітті виграє той фахівець, який має не тільки фахові знання, а ще й знає іноземні мови. Отже, перед освітою постає завдання органічно поєднати між собою фахові знання, предметно-мовні та загальномовні компетенції. Це і є метою, яку ставить перед собою методика CLIL (Contentand Language Integrated Learning) – предметно-мовне інтегроване навчання.

       Застосування методики CLIL дало можливість інтегрувати вивчення іноземної мови з геометрією. Ці заняття поклали початок циклу уроків, які в якості експерименту будуть проведені ще в деяких групах коледжу. Звісно, слід урахувати і психологічний аспект, адже така форма освіти є трохи незвичною. Але не можна відмовлятися від чогось нового тільки тому, що це складно. Досвід інших закладів освіти, де ряд предметів успішно викладається іноземними мовами, свідчить про те, що сьогодні як ніколи у світі важлива міждисциплінарність. Заняття показало, що наші студенти допитливі, креативні, критично мислять, прагнуть до самовдосконалення та готові до міжкультурного спілкування. Вони занурилися в англомовне середовище, використовували мову як інструмент у здобутті геометричних навичок (розв’язували геометричні задачі, пояснюючи їх розв’язок англійською мовою), збагатили свій лексичний запас за рахунок так званих «інтернаціональних» слів, які мають структурно-семантичну спільність у багатьох мовах і не потребують перекладу за допомогою словника (наукові, математичні, технічні терміни). Поєднання мови та геометрії зробили заняття жвавішим. Студенти встигли отримати пояснення від викладачів, попрацювати біля дошки та самостійно у групах представити свої роботи англійською. А саме головне, вони отримали задоволення і бажання продовжити практику таких занять.
 
Ірина Демченко, викладач математики
Ірина Іванченко, викладач англійської мови

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: natims@i.ua

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

 
 

111 111 111 111 111