КОМПЛЕКСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

        20 та 21 червня пройшов комплексний державний екзамен зі спеціальних економічних дисциплін у студентів денної форми навчання ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальності 071 «Облік і оподаткування».
        Екзамен приймала комісія у складі: голова ДЕК - Мельянкова Л.В., доцент кафедри обліку та оподаткування НУБіП України, к.ек.н., доцент. Члени комісії: Потопальська Н.В., Федоренко Л.В., Шкодин О.В., секретар комісії – Лавська Н.В. Результати екзамену засвідчили достатній рівень засвоєння студентами знань з фахових дисциплін. Комісія належно оцінила рівень знань студентів та виявила достатній рівень засвоєння практичних навичок.

        Найкращими майбутніми фахівцями-обліковцями показали себе такі студенти як Антоненко Антон, БолобанОксана, Ікальчик Наталія, Коханенко Марина  та Слесарєва Аня.
        Вітаємо студентів з успішним складанням державного екзамену та присвоєння кваліфікації бухгалтера.
 
Федоренко Людмила, Потопальська Наталія,
викладачі спеціальних економічних дисциплін.
 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: natims@i.ua

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

111111