Конференція трудового колективу ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж»

07 квітня 2015 року в святковий день Благовіщення відбулася конференція трудового колективу Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж».

Були присутні делегати від педагогічних працівників, студентського колективу та співробітників інших структурних підрозділів коледжу.

Представником від Національного університету біоресурсів і природокористування України на конференції був присутній заступник начальника навчального відділу з питань діяльності вищих навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації Лікар Ярослав Олексійович.

Представником від районної влади – Бузун Олег Віталійович, голова Ніжинської районної ради.

Відкрив вступним словом конференцію заступник голови профспілкової організації коледжу Кириченко Олександр Миколайович. Вирішивши організаційні питання: обрання президії, мандатної, лічильної та редакційної комісій, надав слово претенденту на посаду директора коледжу, виконувачу обов’язків директора коледжу Литовченко Олені Володимирівні.

Доповідаючи перед трудовим колективом, Олена Володимирівна окреслила основні етапи утворення коледжу та загальні перспективи розвитку навчального закладу відповідно з Програмою розвитку ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» на 2015-2020 рр. «Голосіївська ініціатива 2020». Охарактеризувала важливість співпраці з НУБіП України та ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут».

Детально зупинилася на якісному проведенні профорієнтаційної роботи, як найважливішому чиннику для збереження контингенту студентів.

Велика увага приділяється нарощуванню кадрового потенціалу, особливо слід звернути увагу на збільшення кількості педагогічних працівників з науковими ступенями та вищою категорією.

Було запропоновано створення єдиного комплексу Інститут-Коледж як центру практичної підготовки у зв’язку із спільним територіальним розташуванням, єдиною матеріально-технічною базою та спільним здійсненням усіх видів діяльності Ніжинським агротехнічним інститутом та Ніжинським агротехнічним коледжем.

На завершення виступу Литовченко О.В. зауважила на важливості збереження традицій навчального закладу та необхідності зусиль всього колективу викладачів, працівників та студентів для реалізації намічених планів та успішного існування закладу.

В обговоренні всі виступаючі підтримали кандидатуру Литовченко О.В. та висловили впевненість, що вона, як керівник нового покоління з чітким баченням майбутнього, зможе забезпечити стабільне існування і розвиток коледжу.

Після голосування лічильна комісія оголосила результати: із 54 присутніх в залі бюлетені отримали 54 особи, «за» проголосували 53 особи, «проти» – 0 осіб, «недійсні» – 1 особа.

За результатами таємного голосування конференція трудового колективу рекомендує вченій раді університету на посаду директора ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» Литовченко Олену Володимирівну.

На закінчення, Олена Володимирівна висловила вдячність колективу коледжу за підтримку та довіру. Присутній на конференції заступник начальника навчального відділу з питань діяльності вищих навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації Лікар Ярослав Олексійович зазначив, що конференція відбулася відповідно до вимог чинного законодавства та побажав здійснення намічених планів.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: nfk_nubip_vstup@ukr.net

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

 
 

111 111 111 111 111