Матеріально-технічна база

 На кафедрі автоматизації та електроінженерії створена сучасна лабораторна база для проведення навчальної, методичної та наукової роботи.

       Для проведення занять існують лекційні аудиторії та спеціалізовані лабораторії. Облаштування аудиторій дозволяє використовувати мультимедійне обладнання для показу демонстраційних матеріалів, навчальних фільмів тощо. Спеціалізовані лабораторії пристосовані до проведення як лабораторних так і практичних занять. Всі лабораторії мають необхідне обладнання, діючі моделі, стенди, схеми, технічні засоби навчання, обчислювальну техніку, необхідну наочність, інструктивно-методичний і роздатковий матеріал, що забезпечує проведення занять на достатньому методичному і технічному рівні.

       Змонтовано більше 27 лабораторних стендів для 4 спеціалізованих лабораторій; створено 2 комп'ютерні аудиторії, обладнані сучасною комп’ютерною технікою, об’єднаною в локальну мережу, яка є частиною комп’ютерної мережі коледжу з виходом до глобальної мережі Internet. Для проведення лекцій використовується медійна техніка та сучасна платформа дистанційного навчання.

 На сучасному етапі кафедра освоює і впроваджує в освітній процес сучасні мікропроцесорні засоби автоматизації на базі використання програмованих логічних контролерів, контролерів серії «Arduino», частотних перетворювачів Siemens Micromaster, Fuji Electric, Frenic. Навчальні лабораторії кафедри обладнані усім cпeктpом пpoдyкцiї EATON технології DARWIN, яка забезпечує yпpaвлiння автоматизацією технологічних процесів: кoнтpoль, пepeмикaння, зaxиcт, людинo-мaшинний iнтepфeйc i пpивoди. Пpocтi та яcнi piшeння зacнoвaнi нa нoвiтнix cтaндapтax, зa дoпoмoгoю пpocтиx дoпoвнeнь мoжливe викopиcтaння cтaндapтниx пpиcтpoїв пepeмикaння i кoмпoнeнтiв aвтoмaтики виpoбництвa EATON, що створює можливість для майбутніх фахівців теоретично вивчати сучасні технічні засоби, й набувати необхідних практичних навичок.

       Також в навчальних лабораторіях створені умови для практичної реалізації  спроектованих систем на базі контролерів та обладнання фірми «Arduino» та промислових виробничих контролерів фірми «ОВЕН» з використанням сучасних вимірюючих елементів та виконавчих механізмів.

      Студенти отримують знання та досвід роботи  з проектування систем автоматизації та вміють проводити аналіз об’єктів автоматизації і обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів та схем керування ними на основі результатів дослідження їх властивостей.

      Протягом останнього року для забезпечення якісної підготовки студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» працівниками кафедри проведена величезна робота щодо покращення матеріально-технічної бази: здійснено капітальний ремонт приміщень лабораторії монтажу електрообладнання та технічних засобів автоматизації, створені нові робочі місця для виконання лабораторних робіт з використанням сучасних засобів автоматизації.   

       Діють спеціалізовані навчальні лабораторії:
  • лабораторія теоретичних основ електротехніки та електроніки;
  • лабораторія монтажу електрообладнання та технічних засобів автоматизації;
  • лабораторія технічного обслуговування і ремонту електрообладнання;
  • лабораторія програмування та моделювання сервісних систем і мереж;
  • лабораторія автоматизації технологічних процесів;
  • лабораторія автоматизації та комп`ютерно-інтегрованих технологій (мікроконтролерів та мікропроцесорних систем);
  • лабораторія  інформатики та комп’ютерних технологій;
  • лабораторія комп’ютерної графіки, курсового та дипломного проектування.

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: nfk_nubip_vstup@ukr.net

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

 

111 111 111 111 111 111