ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР

      Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» щороку проводить Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників технікумів і коледжів «Педагогічний ОСКАР», основна мета якого – виявлення та підтримка творчої діяльності педагогів, залучення широкого кола освітян до створення, вивчення й поширення сучасних інноваційних освітніх технологій і кращих педагогічних практик.
      Конкурс проходить у два етапи: відбірковий – у закладі освіти та заключний – у Науково-методичному центрі вищої та фахової передвищої освіти.
       У 2018 році для участі в конкурсі «Педагогічний ОСКАР-2018» педагогічними працівниками коледжу було подано 2 відеофільми, 2 веб-сайта, 1 презентаційна розробка, 24 навчальних посібника, 17 методичних рекомендацій та 14 експонатів художньо-естетичної творчості.
      Каталог кращих конкурсних робіт «Педагогічний Оскар 2018»  розміщено за посиланням:  https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=647B89EC5E30ED4B!3003&ithint=file%2cdocx&authkey=!AJcxuLf719e8_G8
У 2019 році в конкурсі професійної майстерності прийняло участь
2 монографії, 10 посібників, 1 відеофільм, 19 методичних рекомендацій та
22 експонати художньо-естетичної творчості, представлені працівниками закладу освіти.
       Роботи викладачів:
1. Соломко Н.О., Синявський О.Ю., Савченко В.В. Електропривід сільськогосподарських машин : навчальний посібник.  Київ, 2018. 608 с.
2. Марущак П.Д., Кузьмін В.В. Фізична підготовка майбутніх працівників АПК : навчально-методичний посібник. Ніжин, 2018. 178 с.
занесено до Каталогу кращих конкурсних робіт «Педагогічний Оскар 2019»:
       У 2020 році на конкурс «Педагогічний ОСКАР-2020» педагогічними працівниками коледжу було підготовлено 1 монографію, 17 методичних розробок, 4 навчальні посібника, 20 експонатів художньо-естетичної творчості.
       До Каталогу кращих конкурсних робіт «Педагогічний Оскар 2020»   
занесені роботи викладачів:
1. Якубінська Л.Г. Електроніка. Теорія і практикум Частина ІІ. Ніжин, 2019. 142 с.
1.2Якубінська Л.Г. Електроніка. Теорія і практикум Частина ІІІ. Ніжин, 2019. 240 с.
3. Толочко С.В. Концепція та методика формування науково-методичної компетентності викладачів у системі післядипломної освіти : монографія. Київ. 2020. С. 4–46.
4. Толочко С.В. Сучасні моделі педагогічної професії в системі післядипломної освіти для сталого розвитку : навчально-методичний посібник. Київ, 2020. 272 с.

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: nfk_nubip_vstup@ukr.net

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

 
 

111 111 111 111 111