ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 123 КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

       16 червня відбувся атестаційний комплексний екзамен зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія».
       Голова Екзаменаційної комісії, Євгеній Нікітенко, доцент кафедри комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки НУБіП України, керував роботою за допомогою інформаційно-комунікативних технологій на платформі Zoom, а члени Екзаменаційної комісії працювали в очному режимі.

       Цього року враховуючи рекомендації Міністерства освіти та науки України в коледжі затверджено форму підсумкової атестації у вигляді атестаційного комплексного екзамену.

       Для проведення екзаменів в дистанційному форматі на платформі https://moodle.natc.org.ua відповідно до затвердженої програми був створений тест. Кожне тестове завдання включало питання з професійноорієнтовних  дисциплін.

       Мета атестаційного комплексного екзамену - перевірка теоретичної, компетентнісної та практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти. Студенти мали продемонструвати знання та практичні навички для вирішення поставлених конкретних завдань.

       Наполеглива підготовка студентів стала результатом успішної атестації здобувачів фахової передвищої освіти та присвоєння кваліфікації техніка з обчислювальної техніки.
       Голова комісії привітав випускників та запросив продовжити навчання за ОС Бакалавр в НУБіП України.
 Анна Калініченко,
голова циклової комісії з комп’ютерної інженерії

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: nfk_nubip_vstup@ukr.net

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

 

111 111 111 111 111 111