ПОЧАТОК РОБОТИ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ З АКРЕДИТАЦІЇ В ОНЛАЙН-РЕЖИМІ

       Відповідно до підпункту 5 пункту 5 Постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 року № 392, пункту 7 розділу ІІ Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти та відповідно до Тимчасового порядку проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку, затвердженого рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 17.03.2020 року, експертна комісія з акредитації освітньої програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» підготовки бакалаврів у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 18 червня 2020 року розпочала свою роботу у віддаленому (дистанційному) режимі.
       Експертна група у складі її керівника Петрова Олександра Васильовича (Вінницький національний технічний університет), членів експертної групи Трішина Федора Анатолійовича (Одеська національна академія харчових технологій), Щербака Сергія Олександровича (Одеський національний політехнічний університет)  провели ряд зустрічей – відеоконференцій в рамках Програми роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи: зустріч з адміністрацією коледжу і гарантом освітньої програми, з викладацьким складом закладу, зі здобувачами освіти, з представниками органів студентського самоврядування та відкриту зустріч з усіма охочими учасниками освітнього процесу в коледжі.
       Під час зустрічей першого дня експертну групу було ознайомлено зі структурою, кадровим забезпеченням, матеріально-технічною та інформаційною базою, основними напрямками діяльності коледжу.
       Також членами експертної комісії здійснено аналіз змісту та якості поданих матеріалів під час відеоконференцій.
 
Володимир Кістень,
    Гарант ОП «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: natims@i.ua

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

 
 

111 111 111 111 111