Роль освіти, науки та виробництва у формуванні професіоналізму фахівця

РОЛЬ ОСВІТИ, НАУКИ ТА ВИРОБНИЦТВА У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ФАХІВЦЯ
       29-30 травня у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція педагогічних і науково-педагогічних працівників, науковців та молодих учених «Роль освіти, науки та виробництва у формуванні професіоналізму фахівця».

        Метою конференції було обговорення актуальних питань щодо ціннісної орієнтації в модернізації сфери освіти, якісної підготовки висококваліфікованих і конкурентоздатних фахівців, а також академічної мобільності як фактору інтеграції України у світовий освітній простір.

        Конференцію було розпочато пленарним засіданням, на якому заступник директора з навчально-виховної роботи Тетяна Шеїн привітала учасників з початком її роботи, побажала плідної роботи, вагомих здобутків та творчого натхнення.

       Під час роботи конференції велося активне обговорення організації професійної підготовки молодших спеціалістів у сучасних умовах, стану та перспектив розвитку освіти і науки, ефективного провадження освітнього процесу у закладах вищої освіти.  

       Робота конференції продовжилася на засіданнях робочих секцій за напрямами:
  • Сучасний стан і перспективи підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва.
  • Технологія – 2018. Актуальні питання енерго- та ресурсозбереження, екології.
  • Економіка: реалії часу і перспективи.
  • Транспорт і транспортні технології.
  • Інформаційні технології в сучасному світі.
  • Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика.
  • Сучасні тенденції формування та збереження здоров’я людини.
       Педагогічні працівники та науковці інших навчальних закладів України представили свої доповіді, в яких було розкрито їх бачення майбутнього розвитку освіти й науки нашої країни, сучасний стан і проблеми економіки та безпеки,
ІТ-технології й питання підготовки фахівців.

        Програма конференції налічує наукові доповіді представників 13 закладів-учасників.
        Усі присутні були дуже активними в процесі обговорення питань секцій, ділилися власними здобутками та переймали практичний досвід інших учасників.
 
Тетяна Шеїн,
заступник директора з навчально-виховної роботи

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: natims@i.ua

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

111111