В НІЖИНСЬКОМУ АГРОТЕХНІЧНОМУ КОЛЕДЖІ ПРОЙШЛА АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

25 березня 2016 року в Ніжинському агротехнічному коледжі пройшла чергова атестація педагогічних працівників. Для більшості викладачів вона була підтвердженням уже присвоєних кваліфікаційних категорій та педагогічних звань. Деякі працівники закладу завдяки своїй наполегливій та сумлінній праці отримали підвищення категорій, а окремим, за рішенням атестаційної комісії коледжу, було присвоєно педагогічне звання «Викладач-методист».

Засідання атестаційної комісії проходило в спокійній, доброзичливій атмосфері. Викладачами на розгляд членів комісії було представлено атестаційні справи з матеріалами з усіх видів діяльності педагогічного працівника за міжатестаційний період, навчально-методичні комплекси дисциплін, які викладаються, та портфоліо.

Атестаційна комісія відзначила, що викладачами, що атестуються, пророблена серйозна та кропітка робота, а саме: видана значна кількість навчальних посібників та методичних рекомендацій; викладачі активно беруть участь у науково-практичних конференціях та семінарах, розміщуючи статті в збірниках друкованих праць; керують роботою наукових гуртків та науковою роботою окремих студентів, готуючи їх до участі у науково-практичних конференціях. Багато уваги педагогічні працівники приділяють вихованню студентів, забезпечуючи їх культурний, духовний та фізичний розвиток; наполегливо працюють над зміцненням матеріально-технічної бази навчального закладу.

Атестаційна комісія була задоволена результатами проведеної атестації і, насамперед, відповідальною підготовкою викладачів, які атестувалися, їх добросовісним ставленням до виконання професійних обов’язків.

Педагогічні працівники, які атестуються на підтвердження або встановлення кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» або педагогічного звання «Викладач-методист», готуються до наступного етапу – атестації перед комісією ІІІ рівня, засідання якої буде проходити в Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

То ж бажаємо всім викладачам успіхів у досягненні результатів!

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: natims@i.ua

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

111111