ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ: ЯК ЗОРІЄНТУВАТИСЯ, ДЕ ЗНАЙТИ ПЕРЕЛІК, ЯК ОФОРМИТИ ОБРАНЕ

       Протягом тижня завідувач відділення технічно-енергетичних систем та засобів автоматизації Олександр Ландик та завідувач відділення економіки, логістики та інформаційних систем Тетяна Романенко провели ряд зустрічей зі студентами щодо ознайомлення з Положенням про порядок та умови здійснення вибору освітніх компонентів здобувачами освіти.
       Під час зустрічей студенти отримали вичерпну інформацію про порядок  та умови здійснення вибору освітніх компонентів. Також було повідомлено здобувачам освіти, що перелік вибіркових компонентів розміщено на сайті коледжу у вкладці ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ, при цьому кожна дисципліна містить короткий загальний опис її, обсяг у кредитах ЄКТС та семестр викладання.

       Голови випускових циклових комісії та викладачі фахових дисциплін,  які також були присутні на зібраннях, надали студентам повну  інформацію про зміст вибіркових дисциплін, що формують спеціальні компетентності.

       На завершення студентам були роздані заяви,  у яких вони мають зазначити свій вибір.
 

Олександр ЛАНДИК,

Тетяна РОМАНЕНКО,

завідувачі відділень

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: nfk_nubip_vstup@ukr.net

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

 

111 111 111 111 111 111