ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА»

       08 травня 2024 року, згідно з графіком проведення відкритих занять, викладачем циклової комісії з комп’ютерної інженерії Євгеном Івановим для студентів другого курсу спеціальності «Комп'ютерна інженерія» групи КН221 у дистанційному форматі було проведено відкрите заняття з дисципліни «Інженерна та комп'ютерна графіка» на тему «Правила виконання електричних схем, схем алгоритмів, програм, даних і систем».

       Головна мета заняття – набуття теоретичних знань та вмінь для виконання графічних зображень схем за допомогою різних способів.

       На початку заняття лектор навів основні терміни з даної теми та сформулював їх визначення, після чого увага була приділена загальним вимогам до виконання схем. Студенти дізналися щодо правил та стандартів оформлення різних типів схем, які використовуються у конструкторській документації, умовних графічних позначень, ліній зв'язку, а також побачили різноманітність використовуваних схем.    Раціонально продуманими були мотивація навчальної діяльності, актуалізація опорних знань здобувачів освіти, реалізація міжпредметних зв’язків.
       Під час обговорення заняття викладачі циклової комісії з комп’ютерної інженерії відмітили достатній фаховий та методичний рівень викладача, оперування графічною термінологією, ефективне використання інноваційних технологій, а також важливість засвоєння студентами даної теми для формування фахових компетентностей зі спеціальності «Комп’ютерна інженерія» та практичного застосування отриманих знань під час вивчення фахових дисциплін, виконання курсових та дипломних проєктів.

 
Анна Калініченко,
голова циклової комісії
з комп’ютерної інженерії

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: nfk_nubip_vstup@ukr.net

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

 

111 111 111 111 111 111