ЯКІСНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ПІДХІД – ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ

14-15 грудня у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція педагогічних і науково-педагогічних працівників, науковців та молодих учених «Якісний професійний підхід – запорука успішної підготовки фахівця».
Метою конференції було обговорення актуальних питань та нових викликів щодо діяльності закладів І-ІІ рівнів акредитації в умовах дії Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», а також якісної підготовки висококваліфікованих і конкурентоздатних фахівців.
Конференцію було розпочато пленарним засіданням, на якому директор коледжу Олена Литовченко привітала учасників з початком її роботи, побажала плідної роботи, вагомих здобутків, творчого натхнення та невпинного руху вперед у власному саморозвиткові.
Під час роботи конференції велося активне обговорення стану та перспектив розвитку освіти і науки у вищих навчальних закладах І-ІІ р.а., методичних новинок в організації навчального процесу, ефективного провадження освітнього процесу у закладах вищої освіти.
Провідний інженер з охорони праці Альона Шкодин зосередила увагу учасників конференції на актуальності питання щодо методичного забезпечення інноваційної технології навчання студентів з дисципліни «Охорона праці», викладач циклової комісії технічного сервісу та експлуатації машин і обладнання Сергій Топчій виступив з науковою доповіддю на тему «Шляхи покращення паливної економічності бензинових двигунів».
Робота конференції продовжилася на засіданнях робочих секцій за напрямами:
  • Інформаційна безпека та комп’ютерні технології.
  • Енергоефективність: наука, технології, застосування.
  • Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства.
  • Інноваційна складова розвитку аграрного виробництва.
  • Конкурентоспроможність національної економіки та освіти: пошук ефективних рішень.
  • Модернізація змісту освіти і науки в Україні.
  • Молодь, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції.
  • Роль фізичної культури як вагомого фактора покращення здоров’я суспільства і модифікації стилю життя.
  • Транспортні системи, логістика, організація і безпека руху.
Педагогічні працівники та науковці інших навчальних закладів України представили свої доповіді, в яких було розкрито їх бачення майбутнього розвитку освіти й науки нашої країни, сучасний стан і проблеми економіки та безпеки,
ІТ-технології й питання підготовки фахівців.
Програма конференції налічує понад 100 наукових доповідей представників 12 закладів-учасників.
Усі присутні були дуже активними в процесі обговорення питань секцій, ділилися власними здобутками та переймали практичний досвід інших учасників.
 
Тетяна Шеїн,
заступник директора з навчально-виховної роботи

 

 

111111