ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ ПРОЄКТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 275.03 ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ)

       22 та 23 червня відбувався захист дипломних проєктів студентів групи ПН 171 спеціальності 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). Усі представлені дипломні проєкти присвячені актуальним темам та виконані на належному рівні. Студенти блискуче захистили результати своїх досліджень, впевнено відповідали на запитання членів екзаменаційної комісії і за результатами захисту отримали позитивні оцінки. Під час захисту доповіді супроводжувались представленими графіками руху автомобілів та картограмами маршрутів, що надавало матеріалам досліджень наочності та дозволяло оцінити рівень підготовки кожного доповідача. Члени екзаменаційної комісії відзначили належний рівень підготовки студентів, стабільну тенденцію підвищення якості дипломних проєктів, наполегливу працю студентів та наукових керівників.

       Члени комісії надали рекомендації що до подальшого вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавр кращим студентам спеціальності: Дощенко Євгенії, Романенку Олександру, Протопопову Владиславу та Яковенку Володимиру.

 

       Щиро вітаємо наших студентів-випускників й бажаємо професійної і творчої реалізації, здобутків і успіхів на життєвому шляху.

 
Тетяна Романенко,
завідувач відділення економіки,
логістики та інформаційних систем

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: nfk_nubip_vstup@ukr.net

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

 
 

111 111 111 111 111