ЗАСІДАННЯ ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ «ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

       12 квітня 2019 року на базі Харківського державного автотранспортного коледжу відбулося ІІІ засідання Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів «Транспортних технологій», у якому взяли участь Любов Дяченко, голова циклової комісії з транспортних технологій та Віктор Горбач, викладач циклової комісії з транспортних технологій ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж».

       До учасників засідання звернувся заступник директора з навчальної роботи Харківського державного автотранспортного коледжу Сергій Сіроокий, який привітав гостей у стінах коледжу та побажав методичному об’єднанню плідної роботи. Заступник голови Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів «Транспортних технологій», голова циклової комісії «Організація і безпека дорожнього руху» Антон Ярута ознайомив присутніх із планом роботи методичного об’єднання.

       На засіданні обговорювалися питання типізації освітніх програм спеціальності, робочих навчальних планів дисциплін; особливості формування тематики і змісту завдання дипломного та курсового проектування відповідно до нових освітніх програм за умов потреб регіонів; особливості змісту економічного розділу дипломного проекту в залежності від тематики; особливості організації та проведення практик в умовах потреб сучасного ринку праці.

У рамках роботи методичного об’єднання також відбулися засідання робочих груп відповідно до визначених напрямів професійної підготовки здобувачів освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)».
Учасники методичного об’єднання мали можливість ознайомитися з матеріально-технічною базою Харківського державного автотранспортного коледжу, з роботою навчальних лабораторій для підготовки фахівців з організації перевезень і управління на автомобільному транспорті.
       Учасники засідання обмінялися досвідом щодо підготовки фахівців у галузі «Транспортні технології» з урахуванням сучасного стану та перспектив коледжів і методики розробки й використання навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін.
 
Любов Дяченко,
голова циклової комісії з транспортних технологій

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: natims@i.ua

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

111111