ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ КОЛЕДЖУ

ПЕДАГОГІЧНА РАДА ЗАСЛУХАЛА ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ КОЛЕДЖУ «ГОЛОСІЇВСЬКА ІНІЦІАТИВА – 2020» КОЛЕКТИВОМ НІЖИНСЬКОГО АГРОТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ ТА ЗАТВЕРДИЛА ПРОГРАМУ РОЗВИТКУ КОЛЕДЖУ «ГОЛОСІЇВСЬКА ІНІЦІАТИВА – 2025»
       Завершення року для трудового колективу Ніжинського агротехнічного коледжу завжди є періодом підведення підсумків діяльності за звітний період, корегування курсу розвитку та формування майбутніх планів діяльності.
Так, 24 грудня 2020 року під головуванням Олени Литовченко в режимі онлайн відбулося засідання Педагогічної ради коледжу.

       Роботу Педагогічної ради розпочали зі звіту директора про виконання Програми розвитку коледжу «Голосіївська ініціатива – 2020». Незважаючи на виклики 2020 року, пов’язані з карантином, фізичними обмеженнями та дистанційною формою навчання, колектив закладу наполегливо працював, виконував намічені завдання, не знижував темпів руху, відповідно, звітувати є про що. Завдяки профорієнтаційній роботі колективу у поточному році під час вступної кампанії здійснено повноцінний набір студентів: виконане державне замовлення та збільшено контингент студентів денної форми порівняно з минулим роком. Здійснюються кроки щодо покращення кадрового складу, одним із напрямів якого є проходження стажувань та підвищення кваліфікацій. Триває й системна робота над поліпшенням матеріально-технічної бази (проводилися ремонтні роботи в навчальних корпусах та студентському гуртожитку, упорядковувалася прилегла територія). Зміцнюються зв’язки з роботодавцями, ННІ та факультетами базового університету, ведеться активна наукова діяльність як серед педагогічного, так і студентського колективів. Також, Олена Володимирівна відмітила позитивний розвиток коледжу, водночас наголосила на необхідності активізувати роботу викладачів щодо проведення роз’яснювальної роботи зі студентами випускних курсів з метою збільшення кількості випускників-вступників до НУБіП України. На завершення директор акцентувала увагу на профорієнтаційній роботі, необхідності залучення слухачів на підготовчі курси: «Звичайно, пандемія та карантинні обмеження змінили форми проведення профорієнтаційної роботи, тому слід активніше популяризувати і розповсюджувати інформацію про спеціальності та коледж в цілому через соціальні мережі та дистанційні форми спілкування». Директор подякував колективу коледжу за плідну роботу, привітавши колег з прийдешніми Новорічними святами та побажавши відмінних результатів в роботі і реалізації запланованого в наступному році.

      Заступник директора з навально-виховної роботи Тетяна Шеїн зауважила, що освітній процес завжди є і буде у центрі уваги діяльності коледжу. Основну увагу у виступі було приділено питанням підвищення якості дистанційного навчання, зокрема, якості наповнення електронних навчальних курсів на платформі Moodle. Крім того відзначено, що в науковій діяльності педагогічний колектив коледжу постійно бере участь в міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях. Також, за звітний період на базі коледжу було організовано 16 конференцій, семінарів і круглих столів за участі представників інших закладів освіти, організацій та установ; суттєво збільшилася кількість студентів, які брали участь у конференціях різного рівня та роботі студентських наукових гуртків.

     Наукова доповідь викладача кафедри автоматизації та електроінженерії Романа Залозного про використання програмного забезпечення Matlab Simnlink викликала неабияку зацікавленість з боку колег.

       Наприкінці засідання було озвучено рекомендації кандидатури на іменну стипендію (міського голови) та схвалено до друку навчально-методичну літературу.

      У планах на 2021 рік передбачається підвищення показників за всіма напрямками діяльності коледжу, зокрема, активізувати профорієнтаційну роботу, розширити мережу баз практичного навчання студентів, підвищити відповідальність керівників та голів відповідних циклових комісій при підготовці та попередньому розгляді дипломних проєктів, забезпечити акредитацію освітньої програми 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» ОС Бакалавр.
       Відповіддю на це має стати щоденна кропітка та рівнонапружена робота кожного співробітника коледжу.
 
Тетяна Шеїн,
заступник директора з навчально-виховної роботи

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: natims@i.ua

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

 
 

111 111 111 111 111