ЗАХИСТ ЗВІТІВ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

       09 вересня 2022 року відбувся захист звітів з виробничої технологічної практики студентами спеціальностей 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (група ЕН191) та 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (група АН191). 
       Виробничо-технологічна практика є невід’ємною складовою в підготовці студентів. Вона здійснюється на ґрунтовній теоретичній і практичній основі, що закладається в процесі вивчення всіх теоретичних курсів і сприяє якісній спеціальній, техніко-технологічній підготовці майбутніх фахівців.
        Технологічна практика має на меті забезпечити поєднання теоретичного навчання з формуванням практичних вмінь та навичок.

        Технологічна практика студентів передбачає поглиблення, закріплення і перевірку теоретичних знань, умінь і навичок студентів, отриманих в процесі вивчення спеціальних дисциплін, розширення їх технологічного світогляду та удосконалення практичної підготовки; ознайомлення студентів з виробничими і технологічними процесами, їх організацією, плануванням, структурою; удосконалення і закріплення умінь і навичок роботи на базі реального виробництва відповідної професії; формування умінь і навичок студентів згідно з кваліфікаційної характеристикою певного розряду.

       Найкраще закріплення отриманих теоретичних знань – застосування їх на практиці. Під час проходження технологічної практики на базі провідних підприємств регіону студенти мали можливість під керівництвом досвідчених наставників вдосконалити набуті уміння і навички з фаху, проявити себе активними, ініціативними та творчими.

       На завершення технологічної практики керівниками практики від закладу було проведено підсумкову звітну конференцію, під час якої студенти висловлювались з приводу виконаних згідно програми практики робіт та своєї готовності до майбутньої професійної діяльності.

       Навіть у такий складний час керівники практики від підприємств, які безпосередньо керували студентами, залишились задоволені співпрацею та передбачають можливість працевлаштування випускників за обраною ними професією.
Наталія Соломко,
голова циклової комісії
з електроенергетики та систем автоматизації

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: nfk_nubip_vstup@ukr.net

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

 

111 111 111 111 111 111