Навчально-методична діяльність

2023 рік
 1. Топчій С.І., Попик П.С. Методичні рекомендації щодо виконання курсового проєкту з навчальної дисципліни «Технічний сервіс в АПК» для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія». Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя.
 2. Топчій С.І. Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Автомобільно-експлуатаційні матеріали» для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)». Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя. 
 3. Кириченко О.М., Топчій С.І. Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технічний сервіс в АПК» для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія». Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя.
 4. Шкодин А.В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці». Ніжин: ПП Лисенко М.М.
2022 рік
 1. Дворник А.В. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни «Трактори і автомобілі». Будова, принцип роботи та експлуатація автоматичних коробок передач Ніжин:НДУ ім. М.Гоголя.
 2. Дворник А.В. Будова, принцип роботи та експлуатація автоматичних коробок зміни передач. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни «Трактори і автомобілі» Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя.
 3. Дворник А.В. Методичні рекомендації до вивчення адаптованих систем обробітку."Агрегати для смугового обробітку ґрунту" Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя.
 4. Кириченко О.М. Гідравлічні та пневматичні приводи новітніх сільськогосподарських машин.  Методичні  вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт для студентів спеціальності 208 Агроінженерія Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя.
 5. Мошко В.В. Альбом-довідник огляд конструкції навісних плугів загального призначення» (призначення, технічні характеристика, рисунки, підготовка до експлуатації) Ніжин: НДУ ім.М.Гоголя.
 6. Мошко В.В. Альбом-пам’ятки: «Післязбиральна обробка зерна (домішки у зернових масах, технологія сепарування зерна, основні технологічні регулювання зерноочисних машин, вимоги до матеріально-технічної бази, особливості технології обробки окремих культур)» Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя.
 7. Приходько С.П. Методичні вказівки  для виконання графічних і самостійних робіт з інженерної  графіки для студентів спеціальності 208 Агроінженерія Ніжин: НДУ ім.М.Гоголя.
 8. Приходько С.П. Робочий зошит з дисципліни «Основи нарисної геометрії та інженерної графіки» для студентів спеціальність 208 Агроінженерія. Ніжин: НДУ ім.М.Гоголя.
 9. Топчій С.І., Кириченко О.М. Технічний сервіс в АПК. Методичні рекомендації до виконання лабораторно-практичних робіт для студентів спеціальності 208 Агроінженерія Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя.
 10. Топчій С.І., Кириченком О.М, Попик П.С. «Автотракторні двигуни» Навчальний посібник. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя.
 11. Шкодин А.В. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці. Методичні вказівки до практичних занять для студентів усіх спеціальностей закладів фахової передвищої освіти». Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя.
2021 рік
 1. Помазан М.Г., Ікальчик М.І. Машини та обладнання АПК. Методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу та практичних занять для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Ніжин: НДУ  ім. М. Гоголя.
 2. Ікальчик М.І., Помазан М.Г. Машини і обладнання для переробки сільськогосподарської продукції. Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи «Обладнання для виготовлення рослинних олій». Ніжин: ПП Лисенко М. М.
 3. Ікальчик М.І., Помазан М.Г. Машини і обладнання для переробки сільськогосподарської продукції. Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи «Подрібнення зерна на вальцьових верстатах». Ніжин: ПП Лисенко М. М.
 4. Приходько С.П. Звіт-щоденник для проходження виробничої переддипломної практики зі спеціальності 208 Агроінженерія. Ніжин: ПП Лисенко М.М.
 5. Топчій С.І. Паливо-мастильні матеріали. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання ОКР «Молодший спеціаліст» які навчаються за спеціальністю 208 «Агроінженерія». Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя.
 6. Топчій С.І. Системи подачі палива сучасних дизельних двигунів. Навчальний посібник для студентів спеціальності 208 Агроінженерія. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя.
 7. Топчій С.І., Кириченко О.М. Технічний сервіс в АПК. Методичні рекомендації до виконання лабораторно-практичних робіт. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя.
 8. Топчій С.І., Попик П.С. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Технічний сервіс в АПК». Ніжин: НДУ  ім. М. Гоголя.
2020 рік
 1. Топчій С.І., Кириченко О.М. Електрообладнання тракторів і автомобілів. Методичні  вказівки  до  виконання ЛПЗ     Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя.
 2. Топчій С.І., Кириченко О.М. Технічний сервіс в АПК. Методичні  вказівки  до  виконання лабораторно-практичних робіт. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя.
 3. Приходько С.П. Звіт-щоденник для проходження технологічної практики спеціальність 208 Агроінженерія». Ніжин: ПП Лисенко М. М.
 4. Кириченко О.М, Топчій С.І. Гідропривід новітньої сільськогосподарської техніки. Методичні  вказівки  до  виконання лабораторних робіт. Ніжин: НДУ  ім. М. Гоголя.
 5. Топчій С.І., Кириченко О.М. Двигуни тракторів і автомобілів. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя.​
2019 рік
 1. Топчій С.І., Савченко М.І., Кириченко О.М. Двигуни тракторів і автомобілів. Методичні  вказівки  до  виконання ЛПЗ. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя.
 2. Топчій С.І. Електрообладнання тракторів і автомобілів. Методичні  вказівки до виконання ЛПЗ. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя.
 3. Топчій С.І., Кириченко О.М. Технічний сервіс в АПК. Методичні вказівки до виконання ЛПЗ. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя.
 4. Топчій С.І. Паливо-мастильні матеріали. Методичні вказівки до виконання ЛПЗ. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя.
 5. Топчій С.І., Савченко М. Гідропривід сільськогосподарської техніки. Методичні вказівки до виконання ЛПЗ. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя.
 6. Топчій С.І., Дяченко Л.А. Тяговий розрахунок трактора та динамічний розрахунок автомобіля. Методичні рекомендації до виконання дипломного проектування. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя.
 7. Топчій С.І. Технічний сервіс в АПК. Методичні  вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя.​
2018 рік
 1. Топчій С.І. Системи подачі палива сучасних дизельних двигунів: навчальний посібник. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя.
 2. Дяченко Л.А., Петрик А.М. Експлуатація машин та обладнання. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Експлуатація машин та обладнання». Ніжин:  ПП Лисенко М. М.
 3. Дяченко Л.А. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять і самостійної роботи з дисципліни «Деталі машин». Ніжин:  ПП Лисенко М.М.
 4. Ікальчик М.І., Махмудов І.І. Доїльні установки і агрегати. Методичні рекомендації з дисципліни "Машини і обладнання для тваринництва" для студентів спеціальності 208 Агроінженерія. Ніжин: ПП Лисенко М.М.
 5. Кириченко О.М., Савченко М.І. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни «Ремонт машин і обладнання» для студентів агротехнічних коледжів. Ніжин: НДУ ім.М.Гоголя.
 6. Топчій С.І. Савченко М.І. Гідропривід сільськогосподарської техніки. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Ніжин: НДУ ім.М.Гоголя.
 7. Топчій С.І. Кириченко О.М. Технічний сервіс в АПК. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів вищих аграрних навчальних закладів ІІ рівня акредитації зі спеціальності 208 Агроінженерія. Ніжин: НДУ ім.М.Гоголя.
 8. Шкодин А.В. Основи охорони праці. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів агротехнічних коледжів. Ніжин: НДУ ім.М.Гоголя.
 9. Топчій С. І. Гідропривід сільськогосподарської техніки. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Ніжин: НДУ ім.М.Гоголя.
 10. Дяченко Л.А., Петрик А.М. Експлуатація машин та обладнання. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 208 Агроінженерія. Ніжин:  ПП Лисенко М. М.
 11. Шкодин А.В. Навчальний посібник «Основи охорони праці» для студентів агротехнічних коледжів денної та заочної форм навчання. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя.
 12. Дяченко Л.А., Петрик А.М. Навчальний посібник «Експлуатація машин та обладнання» для студентів спеціальності 208 Агроінженерія. Ніжин: ПП Лисенко М. М.
 
 
 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: nfk_nubip_vstup@ukr.net

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

 

111 111 111 111 111 111