Навчально-методична діяльність

2018 рік
 1. Топчій С.І. Системи подачі палива сучасних дизельних двигунів: навчальний посібник. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя.
 2. Дяченко Л.А., Петрик А.М. Експлуатація машин та обладнання. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Експлуатація машин та обладнання». Ніжин:  ПП Лисенко М. М.
 3. Дяченко Л.А. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять і самостійної роботи з дисципліни «Деталі машин». Ніжин:  ПП Лисенко М.М.
 4. Ікальчик М.І., Махмудов І.І. Доїльні установки і агрегати. Методичні рекомендації з дисципліни "Машини і обладнання для тваринництва" для студентів спеціальності 208 Агроінженерія. Ніжин: ПП Лисенко М.М.
 5. Кириченко О.М., Савченко М.І. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни «Ремонт машин і обладнання» для студентів агротехнічних коледжів. Ніжин: НДУ ім.М.Гоголя.
 6. Топчій С.І. Савченко М.І. Гідропривід сільськогосподарської техніки. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Ніжин: НДУ ім.М.Гоголя.
 7. Топчій С.І. Кириченко О.М. Технічний сервіс в АПК. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів вищих аграрних навчальних закладів ІІ рівня акредитації зі спеціальності 208 Агроінженерія. Ніжин: НДУ ім.М.Гоголя.
 8. Шкодин А.В. Основи охорони праці. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів агротехнічних коледжів. Ніжин: НДУ ім.М.Гоголя.
 9. Топчій С. І. Гідропривід сільськогосподарської техніки. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Ніжин: НДУ ім.М.Гоголя.
 10. Дяченко Л.А., Петрик А.М. Експлуатація машин та обладнання. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 208 Агроінженерія. Ніжин:  ПП Лисенко М. М.
 11. Шкодин А.В. Навчальний посібник «Основи охорони праці» для студентів агротехнічних коледжів денної та заочної форм навчання. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя.
 12. Дяченко Л.А., Петрик А.М. Навчальний посібник «Експлуатація машин та обладнання» для студентів спеціальності 208 Агроінженерія. Ніжин: ПП Лисенко М. М.
2019 рік
 1. Топчій С.І., Савченко М.І., Кириченко О.М. Двигуни тракторів і автомобілів. Методичні  вказівки  до  виконання ЛПЗ. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя.
 2. Топчій С.І. Електрообладнання тракторів і автомобілів. Методичні  вказівки до виконання ЛПЗ. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя.
 3. Топчій С.І., Кириченко О.М. Технічний сервіс в АПК. Методичні вказівки до виконання ЛПЗ. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя.
 4. Топчій С.І. Паливо-мастильні матеріали. Методичні вказівки до виконання ЛПЗ. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя.
 5. Топчій С.І., Савченко М. Гідропривід сільськогосподарської техніки. Методичні вказівки до виконання ЛПЗ. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя.
 6. Топчій С.І., Дяченко Л.А. Тяговий розрахунок трактора та динамічний розрахунок автомобіля. Методичні рекомендації до виконання дипломного проектування. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя.
 7. Топчій С.І. Технічний сервіс в АПК. Методичні  вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя.​
2020 рік
 1. Топчій С.І., Кириченко О.М. Електрообладнання тракторів і автомобілів. Методичні  вказівки  до  виконання ЛПЗ     Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя.
 2. Топчій С.І., Кириченко О.М. Технічний сервіс в АПК. Методичні  вказівки  до  виконання лабораторно-практичних робіт. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя.
 3. Приходько С.П. Звіт-щоденник для проходження технологічної практики спеціальність 208 Агроінженерія». Ніжин: ПП Лисенко М. М.
 4. Кириченко О.М, Топчій С.І. Гідропривід новітньої сільськогосподарської техніки. Методичні  вказівки  до  виконання лабораторних робіт. Ніжин: НДУ  ім. М. Гоголя.
 5. Топчій С.І., Кириченко О.М. Двигуни тракторів і автомобілів. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя.​
2021 рік
 1. Помазан М.Г., Ікальчик М.І. Машини та обладнання АПК. Методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу та практичних занять для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Ніжин: НДУ  ім. М. Гоголя.
 2. Ікальчик М.І., Помазан М.Г. Машини і обладнання для переробки сільськогосподарської продукції. Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи «Обладнання для виготовлення рослинних олій». Ніжин: ПП Лисенко М. М.
 3. Ікальчик М.І., Помазан М.Г. Машини і обладнання для переробки сільськогосподарської продукції. Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи «Подрібнення зерна на вальцьових верстатах». Ніжин: ПП Лисенко М. М.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: nfk_nubip_vstup@ukr.net

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

 
 

111 111 111 111 111