Наукова діяльність

2018 рік
 1. Міжнародна науково-практична конференція «Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя»;
 2. ХХХІІІ  Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»;
 3. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» Всеукраїнська науково-практична конференція педагогічних працівників, науковців та молодих учених «Роль освіти, науки та виробництва у формуванні професіоналізму фахівця»;
 4. V Міжнародна науково-технічна конференція «Крамаровські читання»;
 5. VІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів «Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур»;
 6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні моделі розвитку агропромислового виробництва: виклики та перспективи»;
 7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Органічне агровиробництво: освіта і наука»;
 8. Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент результативної трансформації аграрної сфери»;
 9. Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічний розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення»;
 10. Всеукраїнська науково-практична конференція педагогічних і науково-педагогічних працівників, науковців та молодих учених «Роль освіти, науки та виробництва у формуванні професіоналізму фахівця»;
 11. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку обліку, логістики та інформаційних технологій в контексті євроінтеграції»;
 12. Міжвузівська науково-практична конференція «Інженер третього тисячоліття»;
 13. ХХІХ Всеукраїнська наукова конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку».
2019 рік
 1. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові інформаційні технології управління бізнесом»;
 2. VI Міжнародна науково-технічна конференція «Крамаровські читання»;
 3. Міжнародний відкритий семінар «Канадська НЕ-ГМО соя в Україні: найкращі рішення»;
 4. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти»;
 5. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Професійний розвиток та формування конкурентоспроможності сучасного фахівця»;
 6. Круглий стіл «Аграрна освіта і наука. Нестандартні, інноваційні рішення та можливості»;
 7. Міжнародна конференція «Unibiz bridge 3»;
 8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції»;
 9. Веб-конференція «Методична система стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах»;
 10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку обліку, логістики та інформаційних технологій в контексті євроінтеграції»;
 11. Міжнародна науково-практична конференція «Сталий інформаційно-креативний розвиток економічних систем».
2020 рік
 1. ІІІ Всеукраїнський вернісаж-практикум для сучасних керівників закладів освіти, вчителів і викладачів «Профорієнтація і підприємливість в освітньому процесі й управлінні закладом освіти: сучасний стан, перспективи і виклики»;
 2. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові інформаційні технології управління бізнесом»;
 3. VII Всеукраїнський бізнес турнір «Стратегія фірми-2020»;
 4. IV Регіональна обліково-економічна олімпіада «Мій перший крок у професійне майбутнє»;
 5. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»;
 6. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність»;
 7. Цикл Х науково-методичних практичних семінарів «Сучасна аграрна освіта – 2020»;
 8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Методи управління в умовах трансформації суспільних відносин»;
 9. ІV конкурс «Scholarship в Україні»;
 10. Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності»;
 11. Всеукраїнська науково-методична конференція «Освіта, наука та виробництво: розвиток та перспективи»;
 12. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми раціонального використання водних ресурсів».
2021 рік
 1. Цикл ХІ науково-методичних практичних семінарів «Сучасна аграрна освіта – 2021»;
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» ;
 3. ІV Всеукраїнський вернісаж-практикум для сучасних керівників закладів освіти, вчителів і викладачів «Підприємливість і профорієнтація у функціонуванні сучасного закладу освіти»;
 4. іV Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові інформаційні технології управління бізнесом»;
 5. VII Всеукраїнський бізнес турнір «Стратегія фірми-2020»;
 6. Х Всеукраїнська науково-практичної конференції «Актуальні питання економіки, обліку та фінансів в Україні»;
 7. Семінар «Можливості фінансування агробізнесу: 1% вексель Bayer»;
 8. Веб-семінар ПРОЄКТ «АГРОКЕБЕТИ»;
 9. Міжнародна науково-практична конференція «Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення»;
 10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Облік, оподаткування, контроль та аналіз в активізації діяльності економічних суб’єктів»;
 11. Міжвузівська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні реалії розвитку національної економіки і актуальні проблеми та механізми забезпечення»;
 12. Всеукраїнська науково-практичної конференція «Збалансоване природокористування та енергоефективність: екологічні, економічні та технічні аспекти»;
 13. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція педагогічних та науково-педагогічних працівників, аспірантів, молодих учених «Інноваційні погляди у майбутнє – 2021»;
 14. Міжнародна науково-практична онлайн- конференція «Сучасні проблеми та перспективи розвитку машинобудування України»;
 15. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»;
 16. Вебінар для учасників пілотного проєкту «Механізм упровадження підготовки фахівців у закладах вищої та фахової передвищої освіти України за дуальною формою здобуття освіти»;
 17. Міжнародна конференція «Органічна переробка та торгівля: Їжа нового покоління»;
 18. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної освіти та освітні традиції, перевірені часом»;
 19. І Міжнародна науково-практична конференція «Безбар'єрний туризм у XXI столітті: партнерство закладів освіти, бізнесу та влади»;
 20. Круглий стіл «Педагогіка співробітництва в умовах цифровізації освітнього процесу»;
 21. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв».
​2022 рік
 1. Цикл ХІ науково-методичних практичних семінарів «Сучасна аграрна освіта – 2022»;
 2. ОН-ЛАЙН тренінг-марафон «Успішний Підліток» від Teens Wins Школи Підприємництва, Лідерства та Успіху;
 3. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові інформаційні технології управління бізнесом»;
 4. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Наукові читання професора Г.Г. Кірейцева»
 5. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми науки, освіти та суспільства в сучасних умовах»;
 6. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція педагогічних та науково-педагогічних працівників, аспірантів, молодих учених «Сучасна українська освіта: реалії сьогодення та перспективи майбутнього»;
 7. Круглий стіл МОН України, ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової перед вищої освіти» з питань планування та обліку практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти;
 8. ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової перед вищої освіти» фахове методичне об’єднання спеціальності 071 Облік і оподаткування.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: nfk_nubip_vstup@ukr.net

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

 
 

111 111 111 111 111