Навчально-методична діяльність

 1. 2018 рік
 2. Лавська Н.В. Методичні  рекомендації до виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни «Основи агрономії» для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія». Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2018, 42 с.
 3. Лавська Н.В. Робочий зошит для виконання практичних робіт з дисципліни  «Технологія виробництва продукції рослинництва» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2018, 32 с.
 4. Романенко Т.В., Потопальська Н.В. Переддипломна практика зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2018, 24 с.
 5. Романенко Т.В., Потопальська Н.В., Федоренко Л.В. Щоденник виробничо-переддипломної практики спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2018, 30 с.
 6. Федоренко Л.В. Методичні рекомендації до виконання та захисту курсових робіт з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік». Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2018, 39 с.
 7. Федоренко Л.В. Методичні рекомендації до виконання та захисту курсових робіт з дисципліни «Податкова система» для студентів спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік». Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2018, 37 с.
2019 рік
 1. Романенко Т.В. Методичні  рекомендації до виконання наскрізної задачі навчальної практики з бухгалтерського обліку для студентів спеціальності  071 «Облік і оподаткування» Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2019, 37 с.
 2. Романенко Т.В. Методичні  вказівки до підготовки і проведення комплексного державного екзамену за фахом зі спеціальності  071 «Облік і оподаткування» Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2019, 131 с.
 3. Романенко Т.В. Робочий зошит для проведення практики з економічного аналізу для студентів спеціальності  071 «Облік і оподаткування» Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2019, 74 с.
 4. Федоренко Л.В. Методичні  рекомендації до виконання та захисту курсових робіт з дисципліни «Податкова система» для студентів спеціальності  071 «Облік і оподаткування» Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2019, 37 с.
 5. Федоренко Л.В. Методичні  рекомендації до виконання та захисту курсових робіт з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2019, 39 с.
 6. Федоренко Л.В. Навчальний посібник  «Бухгалтерський облік». Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2019, 167 с.
2020 рік
 1. Лавська Н.В. Методичні  рекомендації щодо виконання завдань навчальної практики з технології галузі для студентів спеціальності  071 «Облік і оподаткування» Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2020, 59 с.
 2. Романенко Т.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (Частина 1). Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2020, 187 с.
 3. Федоренко Л.В. Навчальний посібник «Менеджмент та маркетинг». Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2020, 320 с.
 4. Федоренко Л.В. Словник маркетингових термінів. Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2020, 96 с.
2021 рік
 1. Терещенко І.М. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Економічна теорія». Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2021, 67 с.
 2. Лавська Н.В. Технологія галузі: методичні рекомендації до виконання завдань навчальної практики для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2021, 49 с.
 3. Федоренко Л.В. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» НДУ ім. М. Гоголя, 2021, 75 с.

2022

1. Романенко Т.В. Інформаційні системи і технології в обліку: лабораторний практикум для студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування Частина 1. Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2022, 79 с.
2. Романенко Т.В. Практикум з дисципліни Інформаційні системи і технології в обліку Частина 1. Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2022, 60 с.
3. Романенко Т.В. Навчальний посібник «Фінанси підприємств». Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2022, 254 с.
4. Лавська Н.В. Основи агрономії : навчальний посібник. Частина 1. Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2022, 206 с.
5. Лавська Н.В. Основи агрономії : навчальний посібник. Частина 2. Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2022, 208 с.

 

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: nfk_nubip_vstup@ukr.net

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

 
 

111 111 111 111 111