Наукова діяльність

2023 рік
 1. XІIІ щорічні науково-методичні практичні семінари «Сучасна аграрна освіта – 2023»
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція педагогічних та науково-педагогічних працівників, аспірантів, молодих учених «Освіта, наука та виробництво: актуальні питання теорії та практики»
 3. Всеукраїнська студентськанауково-практична конференція «Студентська освіта та наука в контексті глобальної трансформації суспільства», присвячена 125 річниці Національного університетубіоресурсів і природокористування України
 4. 76-та науково-практична конференція студентів "Енергозабезпечення, електротехнології, електротехніка та інтелектуальні управляючі системи в АПК"
 5. Засідання обласних методичних об’єднань викладачів фізики та астрономії, математики, біології, географії, хімії
 6. UA-DIGITAL 2023 Digital Theme UK-Ukraine Research Twinning Conference
 7. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція молодих вчених «Новітні інформаційні технології в освіті і науці»
 8. Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання розвитку освіти, науки, виробництва в сучасному соціокультурному просторі" XVII Міжнародна конференція «Обуховські читання» 
 9. ХXV Міжнародній науково-практична конференція “Сучасні проблеми геометричного моделювання” 
 10. XII Міжнародна науково-практична конференція "Прикладна геометрія, інженерна графіка та об'єкти інтелектуальної власності" 
 11. Міжнародна науково-практична конференція "ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТЕХНІКИ", з нагоди 125-річчя НУБіП України
2022 рік
 1. Семінар «Актуальні питання діяльності закладів освіти щодо запобігання проявам насильства»
 2. ХІІ науково-методичні практичні семінари науково-педагогічних та педагогічних працівників «Сучасна аграрна освіта – 2022»
 3. Майстер-клас полімери
 4. Вебінар «Як навчатися без стресу: підходи та інструменти»
 5. ІІ Міжнародний науково-практичний вебінар «Теоретичні та практичні аспекти підготовки психологів у закладах вищої освіти»
 6. Міжнародна науково-технічна конференція з нагоди 115-річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віце президента УАСГН Володимира Савовича Крамарова (1906-1987) та 90-річчя кафедри надійності техніки НУБіП України «Крамаровські читання»
 7. ХI Міжнародна науково-практична конференція вчених, аспірантів і студентів 
  «Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства»
 8. 75–а науково–практична конференція студентів «Енергозабезпечення, електротехнології, електротехніка та інтелектуальні управляючі системи в АПК» 
 9. Всеукраїнська студентська  науково-практична інтернет-конференція «Студентська наука III тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку»
 10. I Всеукраїнський конкурс «Вплив клімату на сучасні галузі сільськогосподарського виробництва 
 11. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція педагогічних, науково-педагогічних працівників, аспірантів, молодих учених «Сучасна українська освіта: реалії сьогодення та перспективи майбутнього»
 12. Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ»
 13. VIІІ Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки"
 14. Фестиваль «АРТ-терапія в портфелі»
 15. Вебінар «Актуальні питання у сфері протидії  тареагування на випадки домашнього насильства»
 16. IT Ukraine Education Summit 2022
 17. Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Реалізація наукового потенціалу студента: сучасні погляди та актуальні проблеми»
 18. Засідання ОМО викладачів біології, географії, хімії
 19. Засідання обласного методичного об’єднання викладачів математики ЗФПО Чернігівської області
 20. Міжнародна онлайн-конференція «АРТ-МАК»
 21. Засідання обласного методичного об’єднання викладачів  фізики та астрономії ЗФПО Чернігівської області
2021 рік
 1. ХІ цикл щорічних науково-методичних практичних семінарів «Сучасна аграрна освіта – 2021»
 2. VІ Всеукраїнська конференція молодих науковців Сучасні проблеми природничих наук
 3. VII Міжнародна заочна науково-практична конференція «Актуальні проблеми біологічної освіти»
 4. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Педагогічних та науково-педагогічних працівників, аспірантів, молодих учених  «Інноваційні погляди у майбутнє – 2021»
 5. XХІI Міжнародна наукова конференція
 6. "Сучасні проблеми
 7. землеробської механіки",присвячена 121-річчю з дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка
 8. Всеукраїнська студентська  науково-практична інтернет-конференція «Наука, освіта і суспільство очима молодих»  Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція педагогічних та науково-педагогічних працівників, аспірантів, молодих учених «Сучасні тенденції розвитку науки та освіти»
2020 рік
 1. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність»
 2. Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція присвячена 122 річниці НУБіП України
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція педагогічних і науково-педагогічних працівників «Управління якістю підготовки фахівців»
 4. Х цикл щорічних науково-методичних практичних семінарів «Сучасна аграрна освіта – 2020»
2019 рік
 1. Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді «Дотик природи»
 2. IV Всеукраїнська конференція молодих науковців «Cучасні проблеми природничих наук»
 3. Конференція студентської молоді ЗВО І-ІІ р.а. Чернігівської області «Екологічні проблеми Чернігівщини»
 4. Засідання «Зеленої комісії»
 5. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Студентська наука – 2019. Сьогодення та майбутнє»
 6. Всеукраїнська науково-практична конференція педагогічних і науково-педагогічних працівників, науковців та молодих учених «Професійний розвиток та формування конкурентоспроможності сучасного фахівця»
 7. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Наука, освіта, суспільство: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку»
 8. ІХ цикл щорічних науково-методичних практичних семінарів 
 9. «Сучасна аграрна освіта – 2019»      
2018 рік
 1. Міжнародна науково-практична конференція «Освіта впродовж життя:соціальні запити, сучасні виклики та пріоритети в реалізації» «Метод проектів як один з елементів оптимізації екологічної освіти у ВНЗ I-II рівнів акредитації»
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна соціально-економічна система:парадигми, завдання і тенденції»
 3. Конференція щодо відновлення водно-болотних угідь Ніжинського району за програмою «Clima East: Збереження та стале використання торфовищ»
 4. XX Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми геометричного
 5. моделювання»
 6. Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти»
 7. Тренінг «Дослідження особливостей самооцінки особистості»
 8. Тренінг «Розробка електронних підручників та навчальних посібників»
 9. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Студентська наука – 2018. Сьогодення та майбутнє»
 10. Всеукраїнська науково-практична конференція педагогічних і науково-педагогічних працівників, науковців та молодих учених «Роль освіти, науки та виробництва у формуванні професіоналізму фахівця».
 11. Всеукраїнська науково-практична конференція педагогічних, науково-педагогічних працівників та студентів «Формування професіоналізму фахівця – нові горизонти»,
 
 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: nfk_nubip_vstup@ukr.net

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

 

111 111 111 111 111 111