Наукова діяльність

2018 рік
 1. ІІ Всеукраїнське методичне об’єднання викладачів «Транспортних технологій»;
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку обліку, логістики та інформаційних технологій в контексті євроінтеграції»;
 3. Обласне методичне об’єднання викладачів спецдисциплін;
 4. Міжвузівська науково-практична конференція «Інженер третього тисячоліття»;
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування професіоналізму фахівця – нові горизонти».

2019 рік

 1. Науково-методичний практичний семінар науково-педагогічних та педагогічних працівників «Сучасна аграрна освіта – 2019»;
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Цифрова трансформація та інновації в економіці, праві, державному управлінні, науці і освітніх процесах»;
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку  аграрної науки в Україні»;
 4. ІІІ Всеукраїнське методичне об’єднання викладачів «Транспортних технологій»;
 5. Міжнародна науково-практична конференція «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи»
 6. VII Міжнародній науково-практичній конференції “Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні 2019”
 7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Студентська наука – 2019. Сьогодення та майбутнє»;
 8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійний розвиток та формування конкурентоспроможності сучасного фахівця»;
 9. ІV Міжнародний науково-практичний форум «Інновації в науці: виклики сучасності»;
 10.  Науково-практична конференція «Транспортні технології:  стан, проблеми, перспективи»
 11. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку обліку, логістики та інформаційних технологій в контексті євроінтеграції»
2020 рік
 1. Науково-методичний практичний семінар науково-педагогічних та педагогічних працівників «Сучасна аграрна освіта – 2020»;
 2. Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Реалізація наукового потенціалу студента вищої школи: виклики, перспективні напрями», присвячена 122 річниці НУБіП України;
 3. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція педагогічних та науково-педагогічних працівників «Науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність»;
 4. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Єдиний освітній простір:  Україна – ЄС»;
 5. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Cтудентські ініціативи: реалії та перспективи»;
 6. V Всеукраїнське методичне об'єднання викладачів Транспортних технологій;
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства»;
 8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління якістю підготовки фахівців»;
 9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Методи управління в умовах трансформації суспільних відносин».

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: natims@i.ua

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

 
 

111 111 111 111 111