Навчально-методична діяльність

2022 рік
 
 1. Дяченко Л. А., Петрик А. М. Експлуатація машин і обладнання. Методичні рекомендації щодо виконання курсового проєкту для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія».  Ніжин:  ПП Лисенко М. М., 2022.
 2. Дяченко Л. А., Ромасевич Ю.О. Електромеханотроніка: Методичні рекомендації щодо виконання практичних робіт для студентів спеціальності 141  «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Ніжин:  ПП Лисенко М. М., 2022.
 3. Дяченко Л. А. Спеціалізований рухомий склад: Методичні рекомендації щодо виконання практичних робіт для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології». Ніжин:  ПП Лисенко М. М., 2022.
 4. Дяченко Л. А. Транспортно-складська логістика: Конспект лекцій для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології». Ніжин:  ПП Лисенко М. М., 2022.
2021 рік
 1. Дяченко Л. А. Логістика. Конспект лекцій для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології». Ніжин:  ПП Лисенко М. М., 2021.
 2. Дяченко Л. А., Петрик А. М. Експлуатація машин і обладнання. Методичні вказівки до виконання курсового проєкту для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія».  Ніжин:  ПП Лисенко М. М., 2021.
 3. Горбач В.І. Методичні вказівки до виконання курсового проєкту дисципліни «Організація вантажних автомобільних перевезень»  для студентів спеціальності 275.03 Транспортні технології (автомобільний транспорт) освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр».  Ніжин:  НДУ ім. М. Гоголя, 2021.
 4. Потопальська Н.В. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка та організація  аграрного виробництва» для студентів ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальності 208 Агроінженерія. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. 2021.
 5. Потопальська Н.В. Збірник презентацій лекцій  з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів спеціальності 171 «Облік і оподаткування».  Ніжин:  НДУ ім. М. Гоголя, 2021.
2020 рік
 1. Дяченко Л. А., Петрик А. М. Організація пасажирських перевезень: методичні вказівки до навчальної практики для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології». Ніжин:  ПП Лисенко М. М., 2020.
 2. Дяченко Л. А., Петрик А. М. Спеціалізований рухомий склад: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології»  Ніжин:  ПП Лисенко М. М., 2020.
 3. Потопальська Н.В. Звіт-щоденник з навчальної практики по плануванню і організації діяльності підприємства для студентів спеціальності «Облік і оподаткування». Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. 2020.
 4. Потопальська Н.В. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка та організація  аграрного виробництва» для студентів ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальності 208 Агроінженерія. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. 2020.
2019 рік
 1. Дяченко Л. А., Іванов Є.К. та ін. Експлуатація машин та обладнання: електронний підручник, 2019.
 2. Потопальська Н.В. Політична економія: навчальний посібник. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019.
 3. Дяченко Л. А., Петрик А. М. Експлуатація машин та обладнання: методичні рекомендації до виконання курсового проекту. Ніжин:  ПП Лисенко М. М., 2019.
 4. Горбач В.І., Приходько С.П. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології». Ніжин:  НДУ ім. Гоголя, 2019.
2018 рік
 1. Горбач В.І. Транспортні технології. Вантажні автомобільні перевезення: навчальний посібник. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018.
 2. Потопальська Н.В. Економіка підприємства: навчальний посібник. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. 2018.
 3. Човнюк Ю.В., Дяченко Л. А., Сівак І.М. Оптимізація технічних систем керування режимами руху сільськогосподарських і будівельних машин: монографія. К.: ЦП «Компринт», 2018.
 4. Дяченко Л. А., Петрик А. М. Експлуатація машин та обладнання: методичні рекомендації до виконання курсового проекту. Ніжин:  ПП Лисенко М. М., 2018.
 5. Горбач В.І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Організація автомобільних вантажних перевезень» спеціальності 275 «Транспортні технології» (автомобільний транспорт). Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018.
 
 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: nfk_nubip_vstup@ukr.net

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

 

111 111 111 111 111 111