Циклова комісія з транспортних технологій

Завідувач кафедри Ікальчик Микола Іванович
 

Голова циклової комісії
Дяченко Любов Анатоліївна

к.т.н., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист,
викладач дисципліни "Технічна механіка"

Тел.: (04631) 7-51-34

Електронна пошта: natims@i.ua

 


СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Штатні викладачі:

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Циклова комісія з транспортних технологій є випусковою для спеціальності 275 "Транспортні технології", створена у 2007 році у зв'язку з ліцензуванням даної спеціальності.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ
  • забезпечення виконання навчальних планів і програм дисциплін циклу професійної та практичної підготовки зі спеціальності 275 "Транспортні технології";
  • створення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін, що викладаються, та практик;
  • розробка й рецензування навчально-методичних посібників, сприяння оновленню науково-методичної літератури і довідників зі спеціальності, розробка рекомендацій щодо організації самостійної роботи студентів тощо;
  • забезпечення дисциплін, що викладаються, відповідним матеріально-технічним обладнанням згідно з вимогами, навчально-методичною літературою та електронними навчальними ресурсами;
  • проведення навчальних та виробничих практик зі спеціальності, укладання договорів з базами для проходження практик;
  • розгляд і обговорення тематики та змісту курсових робіт, дипломного проектування;
  • організація захисту дипломних та курсових проектів;
  • участь у науково-практичних конференціях, семінарах;
  • проведення профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників.​

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: natims@i.ua

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

 
 

111 111 111 111 111