Обговорення

10.02.2021
Проєкт Положення про електронний навчальний курс у Відокремленому структурному підрозділі  «Ніжинський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»
Ніжинський фаховий коледж пропонує до обговорення проєкт Положення про електронний навчальний курс у Відокремленому структурному підрозділі «Ніжинський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»
       Зауваження та пропозиції до проєкту Положення направляти до 22 лютого 2021 року електронною поштою за адресою: natims@i.ua
 
22.01.2021
Проект Положення про запобігання та виявлення плагіату у Відокремленому структурному підрозділі  «Ніжинський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»
Ніжинський фаховий коледж пропонує до обговорення проект
       Зауваження та пропозиції до проекту Положення направляти 
до 29 січня 2021 року електронною поштою за адресою: natims@i.ua
 
12.06.2020
Проєкти оновлених робочих програм навчальних дисциплін та силабусів для здобувачів ОС «Бакалавр» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж»
Ніжинський агротехнічний коледж пропонує до обговорення проєкти оновлених робочих програм навчальних дисциплін та силабусів для здобувачів ОС «Бакалавр» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж».
       Зауваження та пропозиції щодо змісту робочих програм і силабусів направляти до 22 червня 2020 року електронною поштою за адресою: natims@i.ua
 
16.01.2020
Пропозиції щодо внесення доповнень до Рейтингової системи оцінювання результативності діяльності педагогічних працівників ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж»
Ніжинський агротехнічний коледж пропонує до обговорення представлені пропозиції щодо внесення доповнень до Рейтингової системи оцінювання результативності діяльності педагогічних працівників ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» за:
  • роботу над електронними навчальними курсами;
  • участь педагогічних працівників у підготовці та представленні експозицій на рівні НМЦ «ВФПО», НУБіП України, міста, коледжу;
  • організацію та участь в конкурсах різного рівня;
  • виконання обов’язків секретаря Педагогічної ради;
  • виконання обов’язків прктичного психолога.
       Зауваження та пропозиції до Рейтингової системи направляти до 24 січня 2020 року електронною поштою за адресою: natims@i.ua
 
5.09.2019
Проект Положення про визнання результатів навчання для здобувачів освіти у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж»
 Ніжинський агротехнічний коледж пропонує до обговорення проект
"Положення про визнання результатів навчання для здобувачів освіти у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж".
       Зауваження та пропозиції до проекту Положення направляти до 05 жовтня 2019 року електронною поштою за адресою: natims@i.ua
 
06.05.2019
Проект Положення про освітні (освітньо-професійні) програми у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж»
Ніжинський агротехнічний коледж пропонує до обговорення проект
"Положення про освітні (освітньо-професійні) програми у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж»"
       Зауваження та пропозиції до проекту Положення направляти до 10 червня 2019 року електронною поштою за адресою: natims@i.ua
 
10.05.2018
Проект Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж»
Ніжинський агротехнічний коледж пропонує до обговорення проект
"Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж»"
       Зауваження та пропозиції до проекту Положення направляти до 05 червня 2018 року електронною поштою за адресою: natims@i.ua
 
02.05.2018
Проект про Порядок формування та вибору студентами вибіркових дисциплін освітніх програм у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж»
Ніжинський агротехнічний коледж пропонує до обговорення проект
"Порядок формування та вибору студентами вибіркових дисциплін освітніх програм у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж»"
       Зауваження та пропозиції до проекту Прядку направляти до 05 червня 2018 року електронною поштою за адресою: natims@i.ua
 
4.12.2018
Проект Положення про екзамени та заліки у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж»
Ніжинський агротехнічний коледж пропонує до обговорення проект
"Положення про екзамени та заліки у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж»"
       Зауваження та пропозиції до проекту Положення направляти до 06 січня 2019 року електронною поштою за адресою: natims@i.ua
 
28.04.2017
Проект Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж»
Ніжинський агротехнічний коледж пропонує до обговорення проект
"Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж»"
       Зауваження та пропозиції до проекту Положення направляти до 1 червня 2017 року електронною поштою за адресою: natims@i.ua
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

Тел: +38 (04631) 7-51-34
E-mail: nfk_nubip_vstup@ukr.net

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 26

ел: +38 (04631) 7-51-36
E-mail: natims@i.ua

 

 
 

111 111 111 111 111